Koronavirüs Türkiye'nin ekonomisini zorlayacak

Koronavirüse karşı sosyal mesafe kadar bunu sağlayacak koruyucu önlemler de önem taşıyor. Ekonomistler, toplumun tüm kesimlerinin evde kalabilmesi için bütçeden kaynak ayrılıp sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli diyor. Ancak, birçok devlet böyle bir adım henüz atmış değil. Türkiye’de de sokağa çıkma yasağı yürürlüğe konmazken hükümet evlerde kalın çağrısı yapıyor. Bu durum gelecekte ülke ekonomisini nasıl etkileyebilir?

Koronavirüs salgını tüm dünyada sağlık sistemlerinin zayıflıklarını ortaya çıkarırken, salgına karşı en önemli tedbir kişilerin birbiriyle temasının azaltılması. Bilim insanları salgından etkilenen kişi sayısını azaltmak ve sağlık sistemlerinin çökmesini engellemek için "evde kalınmalı" diyor.

Ancak Türkiye’de toplumun tüm kesimlerinin evde kalma şansı bulunmuyor. Temel, zorunlu, acil mal ve hizmet üretmeyen alanlarda da üretim devam ediyor. İşini kaybetmemek için, ev kirasını ödeyebilmek için çalışmak zorunda olanların sayısı oldukça fazla durumda. Virüsün yayılma hızı ile de bu durumu birleştirdiğimizde virüsün kontrol altın alınması noktasında sıkıntılar mevcut.

Siyasetçilerin ekonomi ile sağlık arasında bir tercih yapmak durumunda kalması mevcut hükümetleri zor durumda bırakıyor. Kimi ülkeler tamamiyle evden çıkmama kararı alırken kimi ülkeler de ne olursa olsun İran gibi ticaretini devam ettirme kararı aldı. Türkiye’nin duruşu ise bıçak sırtı bir pozisyonda bulunuyor.

KORONAVİRÜS TÜRKİYE’NİN EKONOMİSİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Halihazırda ücretsiz izne ayrılmaların ve işten çıkarmaların devam ettiği bir süreci yaşayan Türkiye, bu işin daha başlangıcında bulunuyor. Haziran ayına kadar ekonomik durgunluğun devam etmesi durumunda hiçbir kâr sağlamayan şirketlerin hayatta kalması imkansız.

Koronavirüs, kendisiyle birlikte ekonomik salgını da beraberinde getirdi. Dünya genelinde ekonomiler resesyona girerken Çin’de yüzde 2 ila 3 büyüme bekleniyor. Ancak, devletlerin baş etmek zorunda kalacakları hayatî önemde salgın ise sosyal çöküş salgını. Bu süreçte işsiz kalan birçok insan, devletin de kendisine yeterli sağlık hizmeti sunmaması ve temel insanî ihtiyaçların giderilememesi sonucunda mevcut hükümetlere karşı bir tepki dalgası oluşturabilir. Bu virüs sonucunda bazı siyasetçiler güçlerini artırarak yoluna devam ederken bazı siyasetçiler alandan çekilmek durumunda kalacaklar.

Bu süreçte üçüncü aşama yani toplumsal çöküntü salgını yaşamayan ülkeler yoluna devam edecekler. Ekonomi düzeltilebilir bir şeydir ancak zor zamanlarda yalnız bırakılan vatandaşlarınız sizden vazgeçmişse bunu değiştirmek mümkün  gözükmemektedir. Türkiye’deki salgının yayılma hızı dikkat çekicidir. Virüsün daha da yayılması ekonomik hayatın daha da yavaşlamasına neden olacaktır. Bu yavaşlama daha çok işsizliğe, mevcut işsizlik de zincirleme bir bunalıma giden yolun yapı taşı olacaktır.