ABD liderlik testinde başarısız oldu

Covid-19 salgınının küresel çaptaki etkileri, her geçen gün artarak devam ediyor. Covid-19 salgını bugünü etkilemenin dışında dünyanın geleceğini de şekillendirecek. Kök salmış pek çok olgu, norm ve düşünce temellerinden değişecek. Bunların başında ise ABD’nin uluslararası liderliğinin sonlanması geliyor.  

Cihan ABİ / İntell4

Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgının yol açtığı Covid-19 hastalığının, toplum psikolojisi, küresel ekonomi ve sosyal yaşantı üzerindeki etkileri durdurulabilmiş değil. Dünyanın bugününü etkilemeyi başaran virüs salgını, dünyanın yarınını da etkileyecek. İşte dünyayı bekleyen yenilikler ve değişiklikler. 
 
KÜRESEL KAPİTALİZMDE DRAMATİK BİR AŞAMA 
 
Covid-19 salgını sırasında dünya finansal ve ekonomik sistemi için temel şok, küresel tedarik zincirlerinin ve dağıtım ağlarının bozulmaya karşı derinden savunmasız olduğunun ortaya çıkması oldu. Bu nedenle Covid-19 pandemisi sadece uzun süreli ekonomik etkilere sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda daha köklü değişikliklere yol açacaktır.   


 
Küreselleşme, şirketlerin depo maliyetlerini atlayarak, dünyanın pek çok yerinde üretim yapmasına ve tam zamanında pazarlara çıkmasına olanak sağladı. Birkaç gün raflarda kalan stoklar ise piyasa hatası olarak kabul edildi. Oluşturulan arzın dikkatli bir şekilde düzenlenmesi, küresel düzeyde tedarik edilmesi ve gönderilmesi gerekiyordu. Covid-19, patojenlerin sadece insanları etkilemekle kalmayıp aynı zamanda tüm sistemi de zehirleyebileceğini kanıtlamıştır.   

"Bu nedenle Covid-19 pandemisi sadece uzun süreli ekonomik etkilere sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda daha köklü değişikliklere yol açacaktır."

Dünyanın Şubat ayından bu yanan yaşadığı finansal piyasa kayıplarının ölçeği göz önüne alındığında, şirketlerin bu salgından bazı olguları sorgulayarak çıkması muhtemeldir. Sonuç, küresel kapitalizmde, tedarik zincirlerinin eve yaklaştığı ve gelecekteki kesintilere karşı korunmak adına üretim fazlalıklarıyla dolu dramatik yeni bir aşama olabilir. Bu durum şirketlerin kısa vadeli karlarını azaltabilir ama sistemi daha esnek hale getirebilir.  


 
AMERİKAN GÜCÜNÜN YENİ BİR STRATEJİYE İHTİYACI OLACAK 
 
2017 yılında ABD Başkanı Donald Trump, küresel güçler arasındaki rekabete odaklanan yeni ulusal güvenlik stratejisini açıkladı. Covid-19 açıklanan bu stratejinin yetersiz olduğunu gösterdi. ABD büyük bir güç olarak hareket etse bile, tek başına güvenliğini sağlayamaz. 2018 yılında Richard Danzig’in sorunu özetlediği gibi: “21’inci yüzyıl teknolojileri sadece dağıtımları açısından değil sonuçları açısından da küreseldir. Patojenler, yapay zeka sistemleri, bilgisayar virüsleri ve başkalarının kazara salabileceği radyasyonlar, onlarınki olduğu kadar bizim de sorunumuz olabilir. Dolayısıyla anlaşmalı raporlama sistemleri, paylaşılan kontroller, ortak beklenmedik durum planları, normlar ve anlaşmalar sayısız karşılıklı risklerimizi hafifletmenin bir yolu olarak izlenmelidir.” 

"ABD büyük bir güç olarak hareket etse bile, tek başına güvenliğini sağlayamaz."

Covid-19 ve iklim değişikliği gibi ulus üstü tehditler göz önüne alındığında, ABD’nin gücünün diğer uluslar üzerinde tutmanın tezatlığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla başarının anahtarı gücünün önemini başkalarıyla birlikte öğrenmektir. Her ülke önce kendi ulusal çıkarlarını belirler; fakat önemli olan soru, bu çıkarların ne kadar geniş veya dar olarak tanımlandığıdır. Son dönemde ortaya çıkan Covid-19 salgını, belirlenen ulusal güvenlik stratejisinin yeni dünyaya göre ayarlanmadığını gösteriyor.  

ABD LİDERLİK TESTİNDE BAŞARISIZ OLDU 

ABD, hükümetin dar kişisel çıkarları ve beceriksizliği nedeniyle artık uluslararası bir lider olarak görülmeyecek. Covid-19 salgının küresel etkileri, hükümetlere kaynakları en çok ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirmesi konusunda zaman tanıyacak olan uluslararası örgütlerin veri paylaşımıyla en azami seviyeye indirilebilirdi. Bu da tam olarak ABD’nin yapabileceği bir şeydi. ABD bunun, kendisiyle ilgilenirken, diğer ülkeleri tek başına bırakmadığını gösterebilirdi. Fakat ABD’de sadece kendi çıkarlarına uydu ve liderlik testinden sınıfta kaldı.  

ABD artık uluslararası bir lider olarak görülmeyecek.

*“Küresel Kapitalizmde dramatik bir aşama”, Laurie Garrett, Dış İlişkiler Konseyi'nde küresel sağlık konusunda eski bir kıdemli araştırmacı ve Pulitzer Ödülü kazanan bilim yazarıdır

**“Amerikan gücünün yeni stratejiye ihtiyacı olacak”, Joseph S. Nye Jr., Harward Üniversitesi Profesörü ve “Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump” kitabının yazarı. 

***“ABD liderlik testinde başarısız oldu”, Kori Schake, Uluslararası Stratejik Araştırma Enstütüsü Müdür Yardımcısı

****Foreign Policy dergisinden Türkçeye İntell4 tarafından tercüme edilmiştir.