Koronafobi en çok hangi bölgede etkili oldu

Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Baloğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden Doç.Dr. İbrahim Arpacı ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Kasım Karataş yürüttüğü ortak çalışma ile Türkiye'nin koronafobi haritası çıkarıldı. Koronafobi en çok hangi bölgede görüldü? Türkiye'de koronavirüsten en çok korkan bölge neresi?

Koronavirüs (Covid-19) Türkiye'de etkisini göstermeye başladığı 11 Mart'tan itibaren alınan önlemler de devam ediyor. Bur süreçte tüm ülkelerde ekonomik, sosyal ve psikolojik etkileriyle de ele alınan virüs, 'koronafobi' kavramını da beraberinde getirdi. 

Uzmanlar virüs üzerinde araştırmalarına devam ederken, 72 ilde ortak olarak yapılan yeni bir araştırmada Covid-19 dolayısıyla yaşanan fobinin her bölgede farklılık gösterdiği ortaya çıktı.

Koronafobi düzeyi en yüksek bölge Güneydoğu Anadolu iken en düşük Karadeniz Bölgesi olarak belirlendi. 

EĞİTİM DÜZEYİ KORKUYU DÜŞÜRÜYOR

Yapılan Koronavirüs Ölçeği'nden elde edilen verilere göre, kadınlar erkeklerden daha fazla koronavirüs fobisi yaşıyor. Özellikle, kadınların fobi düzeyini artıran durumlar, virüsün neden olduğu olumsuz ekonomik etkilerden doğuyor.

Öte yandan eğitim seviyesinin artmasıyla fobik tepkiler arasında negatif bir trend görüldü. Kişilerin eğitim düzeyi arttıkça koronavirüs fobi düzeylerinin azaldığı görülüyor. Bu sonuç, halka koronavirüs ve etkileriyle ilgili bilinçlendirme yapmanın önemini gösteriyor.

FOBİ KONTROL ALTINA ALINMALI

Araştırmayı yürüten uzmanlardan Prof. Dr. Mustafa Baloğlu, “Koronavirüs ile ilgili TV ve sosyal medya haberlerinin sıklığı, bir yandan insanların virüse karşı tedbirli olmasına, uyanık kalmasına yardım ederken, diğer yandan ise farkında olmadan olumsuz ruhsal etkiler geliştirmesine yol açabilmektedir. Fobinin üst düzeyde yaşanması, kısa ve uzun vadede birçok başka psikolojik problemin de doğmasına neden olacaktır. Bu bakımdan koronavirüsün neden olduğu fobi düzeyinin kontrol altına alınması gerekir” dedi.