2004'te Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü-  North Atlantic Treaty Organization (NATO)’ya ve 2007'de Avrupa Birliği (AB)’ye giren Bulgarista’ın ilk sakinleri Traklardır. Başkenti Sofia olan ülkenin nüfusu 7.050.000 (İstanbul’un yarısı kadar) yüz ölçümü ise, 110.994 km2 (yaklaşık Akdeniz Bölgesi kadar)’dır.

Ülkede yaşayan çoğunluğun yüzde 84.4’ü Bulgarlar’dan, yüzde 9.4’ü Türkler’den, yüzde 4.6’sı Romanlar’dan ve yüzde 1.6’lık bölümü farklı ülkelerden gelen vatandaşlardan oluşmaktadır.

AB ÜYELİĞİ VE EKONOMİK GELİŞİM

Berlin Duvarı’nın yıkılması ve Sovyetlerin 1991 yılında dağılmasıyla beraber 1957’de kurumsal yapı olarak kurulan AB’nin dış politikasının en önemli hedefi, Balkanlarda oluşan boşluğu doldurmak amacıyla Doğu Avrupa ülkelerine yönelmek olmuştur. AB, genişleme stratejisini 1993 yılında imzalanan Kopenhag Kriterlerine göre benimsemiştir. Bu çerçevede üye olmak isteyen Avrupalı devletlerden talep edilen temel şartlar azınlık ve insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü, demokratik değerler ve kurumlar, işleyen bir serbest piyasa ekonomisidir.

Komünist rejimden demokrasiye geçmek isteyen ülkeler siyasi ve ekonomik anlamda AB ile ilişkilerini geliştirmişlerdir. Bulgaristan bu çerçevede 1995’te üyelik başvurusunda bulunmuş bunun için gerekli reformları yapmaya çalışmış ve diğer Doğu Avrupa ülkeleri arasında ikinci grupta yer almıştır.

AB ile başlatılan müzakere süreci Bulgaristan’ı ciddi biçimde etkilemiştir ve aksaklıkların giderilmesi için çeşitli mali yardımlarda bulunulmuştur. Bulgaristan’ı en çok zorlayan koşul ekonomi olmuştur çünkü ülkenin yalnızca tarıma dayalı bir ekonomisi vardır. Bu süreçte ülkede fabrikalar kurulmuş ve ekonomik açıdan gelişim artmıştır. Söz konusu gelişimin olumlu değerlendirilmesi sonucunda ise, Bulgaristan 2007'de Avrupa Birliği'ne tam üye olmuş ancak ekonomik gelişim açısından yine de AB’ye üye olmayan bir çok ülkenin oldukça gerisinde kalmıştır.

AB’nin en fakir ülkeleri arasında yer alan Bulgaristan, aynı zamanda yargı sistemi ve devlet idaresinde yolsuzluğun en fazla olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Bulgaristan, her yılın başında düzenli olarak AB’ye üyelik ücreti ödüyor. Ayrıca Bulgaristan, AB’den ciddi oranda destek alıyor. Ülkedeki en güçlü sektörler arasında madencilik,  makine  endüstrisi, tarım ve turizm yer alıyor. Ülke'nin ana ihracat ürünleri ise giyim, demir ve çelik, makine ve arıtılmış yakıtlar.