Modern iş dünyası: Kişilik ve başarı arasındaki bağ ne?

Modern dünyada toplumsal hayatın her alanı değişirken, iş dünyası da yeniden şekilleniyor. Dolayısıyla başarı baskısı her geçen gün artıyor. Bu noktada, iş dünyasında yöneticilerin, yönetimleri altındaki bireylerin kişilik türlerini dikkate almaları giderek önemli hale geliyor. Zira başarı ve kişilik türleri arasındaki bağlantı daha belirgin hale geldi. İş dünyasında ve sosyal hayattaki kişilik türleri neler? Hangi kişilik türü daha baskın?

Cihan ABİ / cihanabi@intell4.com 

Modern iş dünyasında yöneticilerin, yönetimi altındaki bireylerin sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla, bir yöneticinin yönetimi altındaki farklı kişilik türlerine sahip bireylerin davranışlarının kurum başarısına katkısının anlaşılması zorunluluk haline geliyor.

Kanada McGill Üniversitesi’nde Doçent olan Karl Moore, kişilik türlerinin ‘başarı’ üzerindeki etkilerine yönelik makale kaleme aldı. Farklı kişilik türlerinin iş dünyasındaki rolünü inceleyen Moore, makalesinde en yaygın bölünmelerden birinin; içe dönük (introverts) ve dışa dönük (extroverts) bireyler arasında olduğu bilgisini aktardı. Makalede ayrıca nüfusun yüzde 40’ının içe dönük, yüzde 40’ının dışa dönük ve yüzde 20’sinin de her iki özelliği gösterebilen belirsizlerden (ambiverts) oluştuğunu vurguluyor.

Moore'un aktardığı verilere göre, dışa dönük bireylerin iş dünyasında kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanma ve ileriye gitme olasılığının yüksek olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zira yine aynı üniversite tarafından gerçekleştirilen akademik bir araştırmada, dışa dönüklerin daha yüksek kazançlı bir işte çalışma oranının içe dönüklerden yüzde 25 daha fazla olduğu ortaya kondu. Fakat dışa dönüklerin içe dönüklere oranla neden daha ileriye gittiklerinin tam bir gerekçesi yok. Zira kişilik özellikleri yaşamın erken dönemlerinde gelişme eğiliminde olmasına rağmen, yüksek maaşlı bir işte çalışmak bireyleri daha güvenli ve dışa dönük kılabilir.

“PROFESYONELLERİN ÇOCUKLARI DAHA FAZLA DIŞA DÖNÜK”

Moore’un çalışması, profesyonellerin çocuklarının daha fazla dışa dönük olduğunu ortaya koydu. Zira üst-orta ya da üst gelir gurubundaki evlerde yetişen çocukların özgüvenini sarsan, stresli olayların yaşanma olasılığı daha düşük. Özgüveni daha yüksek olan kişiler daha prestijli işlere başvurabilir ve çabalarının ödüllendirileceğine inanma olasılığı daha yüksek olabilir. Olumsuz bir benlik imajına sahip olanlar ise çok fazla denemeye değmeyeceğini düşünebilirler. The Economist'ten Türkçe'ye İntell4 tarafından çevrilmiştir. 

Kanada Üniversitesi'nde yayınlanan makalede, içe dönüklerin pes etmemesi gerektiğine ve zorlukları aşma konusunda dışa dönükler kadar cesur olması gerektiğine özellikle değinildi. Nitekim 2017 yılında yapılan bir araştırmada, içe dönüklerin, genel müdür olarak atandığında kurulların ve yatırımcıların beklentilerini aşma olasılığının dışa dönüklere oranla daha fazla olduğu ortaya kondu.

KARAKTERLERE GÖRE YAPILMASI GEREKENLER

Ambivertler, yani hem içe hem de dışa dönükler iyi satış elemanı olabilir çünkü müşterilerini dinleyebilir ve ihtiyaçlarını anlayabilirler. Aynı zamanda Ambivertler, firmaların mallarını ve hizmetlerini satacak enerjiye sahip bireylerdir. Ambivertlerin özelliklerinden ötürü Moore, başarılı yöneticilerin, başarılı olabilmeleri için zaman zaman belirsizlik içinde olmaları gerektiğini düşünüyor. Öte yandan içe dönüklerin, gerekli durumda coşkularını göstermeleri gerektiğini ve heyecan verici konuşmalar yapmalarını, dışa dönüklerin ise daha az konuşmaları ve takım arkadaşlarını dinlemesi gerektiğini savunuyor.

Moore makalesinde, iki kişilik özelliğinin de aşırılıktan sakınması gerektiğini aktarıyor ve başarının "denge" ile mümkün olduğunu savunuyor. Aşırı içe dönüklük risk olabilir ve ilham verme yeteneğinden yoksun olabilir. Aşırı derecede dışa dönükler de bir işin yapılmasını bastırabilir. Dolayısıyla modern iş dünyasında başarıya ulaşabilmenin en önemli anahtarını denge unsuru oluşturuyor.

The Economist'ten Türkçe'ye İntell4 tarafından çevrilmiştir.