İsrail halkı Netanyahu'nun politikalarını protesto ediyor

İsrail’de yeni Başbakan Benjamin Netanyahu’nun aşırı sağcı partilerle kurduğu yeni hükümet, 29 Aralık 2022’de Meclisten güvenoyu alarak göreve başladı. Ancak o günden bu yana İsrailliler, hükümetin “yargıyı zayıflatma” girişimlerini ve aşırı sağcı politikalarını protesto ediyor.

Benjamin Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime neden oluyor.

110
Yeni yargı planına göre, koalisyon hükümeti, yargı mensuplarını atama komitesinde şu an dokuz olan üye sayısını 11'e çıkaracak ve bu üyelerin yedisini kendisi seçecek.
210

Netanyahu’nun desteklediği yasa tasarısı, Yüksek Mahkeme kararlarının Parlamento tarafından salt çoğunlukla geri çevrilmesine imkan veriyor. Böylelikle hükümetlerin, Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilme endişesi taşımadan yasa çıkarabilmesi amaçlanıyor.

Bu yasayla birlikte yargının bağımsızlığının azalması, mahkemelere güvenin gerilemesi, Azınlık haklarının erimesi ve yolsuzluğun artmasından endişe ediliyor. 

410