İki ilde esnek çalışmaya geçildi! Esnek çalışma kimleri kapsıyor?

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği belirtilmişti. Ankara ve Yalova Valiliklerinden yapılan açıklama ile esnek çalışmaya geçildiği duyuruldu.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla corona virüs salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik tedbirlerle ilgili genelge geçtiğimiz günlerde yayımlandı.

ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİ NASIL OLACAK?

* Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir.

* Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu yetki devredilebilir.

* Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılır.

* Bu genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar.

* Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir.

* Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır.

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personellerin ikinci bir emre kadar evden çalışabileceği duyuruldu.
* İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır.

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA HANGİ ŞEHİRLERDE UYGULANIYOR?

Ankara ve Yalova Valilikleri kamuda esnek çalışmaya geçildiğini duyurdu.

ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?

Esnek çalışma modelleri, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanmış bir sistemdir. Esnek çalışma saatlerine sahip olan şirketlerin mesailerine başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır.