Gelecek 10 yıl içinde beklenen krizler

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından her yılın başında yayınlanan Küresel Riskler Raporu’nun bu yılki sayısında tüm dünya ülkelerini ilgilendiren riskler yer aldı. Raporda yer alan risklerin ilk 5’i çevre ile ilgili.

Her yıl İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen WEF etkinliğinin başlamasından sadece bir kaç gün önce yayınlanan rapor, 750 civarında karar verici ve uzmanın 2020 yılına yönelik endişelerine dayanılarak hazırlandı. WEF’in raporuna göre, ekonomik ve siyasi kutuplaşma 2020’de artacak olsa da iklim konusundaki ciddi tehditler, en büyük beş uzun vadeli riskin tamamını oluşturuyor.

Her geçen gün artarak devam eden iklim değişikliği karşısında sanayileşmenin de hızlanması dünya yaşamını tehdit ederken, yayınlanan raporda yer alan riskler içinde insan kaynaklı çevresel hasar ve afetler, büyük biyolojik çeşitlilik kaybı, depremden tsunamiye kadar doğal afetlerin olduğu bildirildi. Önümüzdeki 10 yıl boyunca etkinin ciddiyeti açısından ise en büyük risk, iklim değişikliğinin hafifletilmesi ve adaptasyonun başarısızlığı olarak kabul edildi.

Küresel Riskler 2020 raporunda; “Jeopolitik türbülansın bizi iş dünyası ve hükümet liderlerinin ortak paylaşılan risklerle başa çıkmak için acilen birlikte çalışmaya ihtiyaç duydukları bir zamanda belirsiz, tek taraflı bir büyük güç rekabeti dünyasına sürüklediği” belirtildi. Ayrıca WEF, iklim, çevre, halk sağlığı ve teknoloji sistemlerine yönelik ciddi tehditleri durdurmak için dünya liderleri, işletmeler ve politika yapıcılar arasında iş birliğinin gerekli olduğunu vurguladı.

Dünyanın karşı karşıya olduğu küresel risklere ilişkin açıklamalarda bulunan WEF Başkanı Borge Brende, siyasi manzaranın kutuplaştığını, deniz seviyesinin yükseldiğini ve iklim yangınlarının çoğaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “2020, dünya liderlerinin sadece kısa vadeli fayda için değil, köklü risklerimizle başa çıkmak için işbirliği sistemlerimizi onarmak ve yeniden canlandırmak amacıyla toplumun tüm sektörleriyle çalışmak zorunda oldukları bir yıl.” 750’den fazla küresel uzmana ve karar alıcıya en büyük endişelerini olasılık ve etki bakımından sıralamaları istenirken yüzde 78’i 2020’de “ekonomik çatışmaların” ve “iç siyasi kutuplaşmanın” artmasını beklediğini söyledi.

Küresel Riskler 2020 raporunda yer alan ve gelecek 10 yıl içerisinde hepimizi etkileyecek uzun vadeli ilk beş risk şöyle sıralanıyor:

1- Mülk, alt yapı ve insan hayatına zarar veren aşırı hava olayları.

2- Hükümetler ve iş dünyasının iklim değişikliğiyle mücadelede başarısız olmaları.

3- Deprem, tsunami, volkanik patlama ve jeomanyetik fırtınalar

4- Petrol sızıntıları ve radyoaktif kirlilik gibi çevresel suçları da içeren insan kaynaklı çevresel zarar ve afetler.

5- Biyolojik çeşitlilik kaybı ile kara ve deniz ekosistemlerinin geri dönüşü olmayacak şekilde zarar görmesi. Bu kayıp, insanlığın doğal kaynak kullanımının yanı sıra sanayi için de önemli bir risk unsuru taşıyor.

Küresel Riskler anketine katılanların neredeyse yüzde 90’ı 2020 yılında “aşırı sıcakların”, “ekosistem tahribatının”, “kirlilik nedeniyle sağlık sorunlarının” artacağını düşünüyor. Yüzde 78’i ise 2020 yılında “ekonomik çatışma” ve “ülke içindeki siyasi kutuplaşma” risklerinin artmasını bekliyor.