Geleceğin dili: kodlama bilimi

Geleceğin dili olarak adlandırılan kodlama bilimi, bugün gelinen noktada yabancı dil öğrenmek kadar gerekli ve önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Peki kodlama bilimi gelecek için nasıl bir önem arz ediyor?

Kodlama, kelime anlamıyla belirli şartlara ve kurallara göre yapılması öngörülen işlemlerin tümünü içinde barındırır ve yaşadığımız dönemin dijitalleşmesi sürecinde etrafımızda olup biteni anlamak adına önemli bir alandır. Aynı zamanda kodlama; karar verme aşamasında doğru karar verilmesine yardımcı olan ve yüksek yaşam standartlarına ulaşılmasını sağlayan bir araçtır. Söz konusu araç, dijital birçok ürünü bilinçli bir şekilde tüketmek aynı zamanda faydalı ürünler üretebilmek için de gereklidir. 

112

Kodlama öğrenmek ve kodlamanın temel bilgisine sahip olabilmek, tüm yaş gruplarındaki bireyler için büyük önem arz etmektedir. Programlama dili olarakta bilinen bu bilime hakim olmak, gelecek adına büyük bir yatırım elde etmek anlamına gelir. Elde edilen bu kazanım sayesinde, bilişim uygulamalarını tüketen değil üreten bir toplumun temelleri atılabilecektir. Öte yandan kodlama bilgi ve becerisine sahip olmak, bir problemin en kısa yoldan nasıl çözülebileceğini belirlemek matematik, fizik, sağlık, üretim gibi birçok alanda da beceriler kazanılması bakımından oldukça önemlidir. 

212

Kodlama bilimi, Avrupa Birliği’ne (AB) mensup olan bir çok gelişmiş ülkenin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu ülkelerde kodlama eğitiminin çok küçük yaşlarda başlaması gerektiği düşünülmektedir. Ülkemizdeki gençlerin ve çocukların da bu alanda iyi birer eğitim alabilmesi geleceğimizin nasıl şekilleneceğini belirleyecek niteliktedir. Gelecekte yerli yazılımların başarısından söz edebilmek aynı zamanda teknoloji çağının bir parçası olabilmek için ülkemizde de erken yaşlarda kodlama mantığının çocuklara kazandırılması gerekmektedir.

Halk arasındaki adıyla programlama, bilgisayar yazılım programının ilk adımıdır ve tam anlamıyla anlamıyla açıklamak gerekirse; belirli kurallara ve düzene göre yapılması istenen işlemlerin tamamı anlamına gelir. Programlama; bilgisayar veya elektronik devreler ile oluşan belirli düzeneklere, istenilen işlemi yaptırmak ya da onu yönetmek amacıyla yazılan komutlar dizininin bütünü veya bir kısmı olarak tanımlanmaktadır.

412