G20 Zirvesi'nde Türkiye'nin öncülüğünde "Sıfır Atık" toplantısı düzenlendi

18. G20 Liderler Zirvesi "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana fikriyle ilk kez Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı zirvede, T.C. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda “Sıfır Atık: Yeşil Geleceği Kurgulamak ve Uygulamak” başlığı ele alındı.

Kübra Sonkaya
kubrasonkaya@intell4.com

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde, devlet başkanları ve liderlere, T.C. İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı "Yaşanabilir Bir Dünya İçin Türkiye'nin Sıfır Atık Yolculuğu" kitabını sundu.

Kitabın takdiminde iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak isimlendirilen "üçlü gezegen krizi" ile mücadelede başarılı olmak için küresel dayanışmanın önemini vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Uluslararası dayanışma giderek aşınmakta, iş birliğinin yerini benmerkezci yaklaşımlar almaktadır. Bunun faturasını ise başta Afrika ve Asya kıtasındaki dezavantajlı ülkeler olmak üzere tüm insanlık ödemektedir. Ülkemizin, iklim değişikliği ve kirliliğin sebebi olarak gösterilen sorunlarda, gelişmiş ülkelere kıyasla, neredeyse hiçbir payı yoktur. Buna rağmen, Türkiye olarak, dünyamızın ve insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren bu hayati meselede hem kendi yükümlülüklerimizi yerine getiriyor hem de küresel düzeyde yürütülen çalışmalara destek veriyoruz."

Paris İklim Anlaşması'na en önemli katkıyı Türkiye'nin verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıfır atıktan yenilenebilir enerji projelerine, millet bahçelerinden orman varlığımızı artırmaya, atık su arıtmadan hava kalitesi ölçümüne kadar pek çok uygulamayla daha temiz ve yeşil Türkiye için çaba sarf ediyoruz. Yenilenebilir kurulu güç bakımından Avrupa 5'incisi, dünya 12'ncisiyiz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında attığımız adımlar yıllık 90 milyon ton karbon eşdeğeri sera gazı emisyonunu engelledi. 2053 yılı Net Sıfır Emisyon hedefimiz doğrultusunda, 2030 senesine kadarki emisyon azaltma hedefimizi iki katına çıkardık. Çölleşme ve erozyonla mücadelede de dünyanın lider ülkelerinden biriyiz. Tabiatı Allah'ın bir emaneti olarak görüyoruz. Bu emanete en güzel şekilde sahip çıkarak, gelecek nesillere daha yeşil, daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla 'Yeşil Kalkınma Devrimi ve 2053 Net Sıfır Emisyon' hedefleri ile hem ülkemiz hem de insanlık için umut dolu girişimler başlattık.

Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçen Sıfır Atık Projesi, bu süreçte bir dönüm noktası oldu. 'Dünya Ortak Evimiz' sloganıyla yürütülen projemiz, tüm dünyanın takdirini kazanarak, 3'ü Birleşmiş Milletler ofis ve programlarından olmak üzere, toplam 5 uluslararası ödüle layık görüldü." ifadelerini kullandı.

Açıklamada Türkiye'nin öncülüğünde kabul edilen 77/161 sayılı BM Genel Kurul kararıyla Sıfır Atık Projesi'nin, küresel bir harekete dönüştüğü, bu kararla 30 Mart'ın, Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğine nefes, yarınlarına umut olmak amacıyla geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalara, yenilerini eklemeyi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne yaklaştığımız bu dönemde, İletişim Başkanlığımız tarafından hazırlanan 'Yaşanabilir Bir Dünya İçin Türkiye'nin Sıfır Atık Yolculuğu' kitabı, bunlardan biridir. Türkiye’nin, insanlığın ortak geleceğine yaptığı katkıları içeren bu önemli eserin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum." mesajını   verdi.

"YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN TÜRKİYE'NİN SIFIR ATIK YOLCULUĞU"

İletişim Başkanlığınca hazırlanan kitapta, Türkiye'nin sıfır atık hedefine bağlı çalışma ve  girişimleri konu ediliyor.

Sıfır Atık Projesi hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı kitap, "Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları", "Türkiye'de Atık Yönetimi İle İlgili Kurumsal Yapı", "Türkiye'de Atık Yönetimi İle İlgili Hukuki Düzenlemeler" ve "Sıfır Atık Hareketi" başlıklarına ayrılıyor.

Kitapta, çevre sorunlarını insanlığın yararına gidermek için kamu ve özel sektörün iş birliğinin önemine dikkat çekilerek hükümet dışı kuruluşlar ve sivil toplumun katılımı ile ulusal çabalar, ikili, bölgesel ve çok taraflı düzeyde uluslararası iş birliğinin gerekliliği vurgulanıyor.

SIFIR ATIK PROJESİ

Sıfır Atık;  T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından israfın önlenmesi,  oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedef olarak sunuluyor.

Projenin açılışı, Eylül 2017’de yapılarak  bakanlığın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de uygulanmaya başlandı.

Sıfır Atık Yönetmeliğinin Temmuz 2019’da Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinden bu yana, yönetmelik çerçevesinde kurulan Sıfır Atık Bilgi Sistemi Türkiye’deki tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının atık bilgilerini kontrol ederek denetliyor.

Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı kapsamında, proje 2023 yılında Türkiye genelinde uygulamaya geçilerek  yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlaması hedefleniyor.