Enformasyonun harp esnasında önemi

Hem siyaset hem de askeri olarak sıkça kullanılan dezenformasyon uygulamasının amacı hasmı rencide ederek kamuoyun önünde küçük düşürmektir. Yanlış olan bilgi kontrol altında tutulan medya ve parti üyeleri tarafından sürekli tekrarlanarak toplumda bilginin "doğru" olduğu algısı yaratılmaya çalışılır. Sahada savaşı kazanan taraf olsanız da basında kaybedebilirsiniz…

Günümüzde sahada alınan askeri zaferlere ek olarak enformasyon sahasında da başarılı bir harekât yönetmek çok önemli hale geldi. Bireyler, özellikle de 40 yaş altında olanlar, bilgiye geleneksel medya organlarından değil, sosyal medya platformlarından ulaşıyor. Doğaları gereği bu platformlarda hızlı bir şekilde ve geniş kitlelerle paylaşılan bilgileri kontrol etmek bir hayli zor olduğu bilinmektedir.

19

Enformasyon harbinin tanımı zaman içinde yeni teknolojiler ve kullanılan yöntemler ışığında sürekli değişti ve değişmeye devam ediyor. Mevcut bağlamda enformasyon harbi belirli bir düşman üzerinde belirli hedeflere ulaşmak veya onları tanıtmak için kesintisiz bir bilgi toplama, işleme, yayma yeteneği ile aynı düşmanı bu yeteneklerden mahrum bırakma kabiliyeti olarak tanımlanabilir. Kavramın son dönemdeki en önemli örneklerinden biri, Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimi döneminde Hillary Clinton’a karşı gerçekleştirdiği dezenformasyon kampanyası.

29

DEZENFORMASYON NİÇİN YAPILIR?

Dezenformasyon, yanlış bilgi üretme ve yayma yoluyla yapılabileceği gibi mevcut bir bilgiyi kötü maksatla kullanma ve çarpıtarak verme yöntemi olarak da uygulanabilir. Bunun için sahte belgeler, el yazıları, fotomontaj ve montajlı videolar kullanılır. Bunlar bir merkezden çıkar gibi ne zaman gündem sıkışsa piyasaya medya ya da dedikodu yoluyla sürülmektedir.

Stratejistlere göre, enformasyon harbinin kuralları çok hızlı değişiyor. Eskiden istihbarat teşkilatları, lobi grupları ve uluslararası geleneksel medya organları aracılığıyla yapılan bir enformasyon kampanyası, istenen doğrultuda kamuoyu oluşturmak için yeterli olabilirdi. Ne var ki bugün, dünyanın en prestijli gazetesinin ana manşetini dahi satın alsanız, haberi Twitter ve Facebook’da paylaşanların o başlık üzerine yaptıkları yorumlar içerikten daha güçlü etkileşim oluşturabiliyor.

49