Ekonomide sosyal medyanın etkisi

Son yıllarda dünya çapında gelişen sosyal medya uygulamaları, daha çok insanı bir araya getirmesi nedeniyle ticaret amacıyla da kullanılmaktadır. Her an her yerde bilgiye erişebilme sayesinde sosyal medya, üretimden pazarlamaya kadar pek çok alanda şirketlere fayda sağlıyor.

Sosyal medya politikadan eğitime, tüketiciden kullanıcıya, ekonomiden pazara kadar birçok farklı alanda büyük değişimler yaratmıştır. Oldukça büyük bir pazar kurma potansiyeli en başından beri oldukça büyük seviyede olan sosyal medya endüstrisi, büyük bir kapıyı aralamıştır.

17

İnternet altyapısının sağlamlaşması ve yaygınlaşması ile mobil ticaret siteleri daha kullanışlı hale geldi. İnsanların yerinden kalkmadan market alışverişi gibi gündelik gerekliliklerini bile teknoloji yerine getirir oldu.

27

1970’lerde yaşanan ekonomik kriz, 1980’lerde neo-liberal iktisat politikalarının devreye girmesiyle sonuçlandı.Bu iktisat politikalarıyla birlikte, gittikçe artan işsizlik-enflasyon sorununa çözüm arayışı çerçevesinde yeni bir yatırım alanı olarak bilgi teknolojilerine dayalı sanayi politikalarından söz edilmeye başlandı. Deregülasyon sürecinin, enformasyon endüstrisinin en yaygın bileşenlerinden olan medyaya yansıması da bu süreçte gelişti. 

Bilgi üretimi ve dağıtımı alanında olağanüstü bir hızla gelişen teknolojik yapılar, bu düşüncenin uygulanmasına zemin hazırladı ve sonuçta, görsel ve işitsel patlama olarak anılan yeni bir iletişim devrimi yaşandı. Pek çok girişimci ellerindeki sıcak parayla bu yeni açılan pazarlara akın etti. Amaç, mevcut kriz ortamını karlı bir yatırım fırsatına dönüştürebilmekti.

47