Devletler yenilenebilir enerjiye dönük yatırımlarını artırıyor

Dünyadaki enerji kaynakları yenilenebilir sisteme dönüşüyor. Her geçen gün yenilenebilir kaynaklara daha çok yatırım yapılıyor. Peki, dünyada fosil yakıtların yerini hangi yenilenebilir enerji kaynakları alıyor? Devletler yenilebilir enerjiye nasıl yatırım yapıyor?

Günümüzde enerji ihtiyacı giderek artıyor. Dünyada ihtiyaç duyulan enerji kaynaklarının birçoğu genellikle fosil yakıtlar olarak adlandırılan kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlardan oluşuyor.

121

Ancak tüm dünya ülkelerinin odaklandığı ve önem verdiği enerji güvenliği, enerjinin verimli kullanımı, çevre kirliliğinin önlenmesi gibi konular, ülkelerin fosil yakıtları kullanımını azaltma ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme hızını artırıyor.

221

Yenilenebilir enerji, doğal kaynaklardan elde edilen ve sürdürülebilirliği olan enerjiler olarak tanımlanıyor. Rüzgar ve güneş enerjisi, su gücü, biyokütle enerjisi, deniz dalgalarının gücü ve jeotermal enerji gibi kaynaklar yenilenebilir enerji kaynağı olarak isimlendiriliyor. Bu kaynaklar, tükenmesi zor kaynaklar olarak değerlendiriliyor.

Yenilenebilir enerji üretimi, dünyadaki birçok ülke için büyük bir odak noktası haline geldi. İngiliz danışmanlık şirketi Ernst and Young'ın yılda iki kere hazırladığı Yenilenebilir Enerji Ülke Çekicilik Endeksi'nin (RECAI) Haziran 2023 raporuna göre, Almanya ilk kez Çin'i yerinden ederek ikinci sıraya yerleşti.

421