Dijitalleşen dünyada ekonominin önemi

Bilgi Çağının öne çıkmasıyla toplumlarda birey ve kurumların hayatları ciddi şekilde değişti ve değişmeye de devam ediyor. Zamanın en önemli kriter olduğu günümüzde, zaman kaybını minimuma indirgeyen her dijital çözüm süratle kendi eko sistemini yaratmaya ve sadık kullanıcılar oluşturmaya başlıyor.

Dijitalleşen dünyada ekonominin önemi

İnternetle birlikte dünya kapılarını kolayca araladık ve hızın hayatımıza sağladığı kolaylıkları yakından tanıdık. Hız unsuru beraberinde dijitalleşmeyi de getirdi. Dijitalleşme ise hayatımıza kolaylıklar... 

Profesyonel pazarlama dünyası

Teknoloji hayatımıza girdiğinden beri yaşam koşullarımızdan, iş yapma biçimimize pek çok alanda baş döndürücü değişimler yaşandı. Her şeyin dijitalleştirilmesi ile yeni akıllı dijital ağlar kuruluyor; dağıtım kanalları, fiyat stratejileri, ödeme biçimleri, hedef kitle ve pazarlama anlayışı sürekli olarak biçim değiştiriyor. Ekonomik bir devrim olan dijitalleşme, aynı zamanda zamanımızı da daha verimli kullanmamıza olanak sağlıyor. 

İhtiyaç duyduğumuz sürece 7 gün 24 saat küresel anlamda çalışabilme olanağına sahibiz. Günümüzde neredeyse her şey mobil kullanıma açık ve internette bulutta depolanan bilgiler ve işletme ağlarıyla çalışarak, işletmelerin aksamadan çalışmaya devam etmesi mümkün. Bu nedenlerden dolayı dijital ekonomi göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir öneme sahip. Aynı zamanda mobil aygıtlar aracılığıyla bugüne dek görülmemiş bir işlem gücü, depolama kapasitesi ve bilgiye erişim imkanlarıyla milyarlarca insan iletişim kurmakta ve bu imkanlar yapay zeka, robotik, otonom araçlar, nanoteknoloji, biyoteknoloji, üç boyutlu basım, malzeme bilimi, enerji depolama ile optik teknolojiler gibi alanlardaki yeni gelişen teknolojilerle gelişme kaydetmektedir. 

Günümüzde hem tüketici hem de endüstriyel müşteri, kendisi için en uygun yer, zaman ve koşulda kesintiye uğramadan ürün ve hizmet almak istiyor. Dijitalleşen dünyada amaç, her daim aynıdır. Markalaşmaya katkı, bilinirliği arttırma ve gün sonunda satışa dönen iletişimle tesis edebilmek... Mevcut sistemde sektör liderleri, faaliyet gösterdikleri alanlarla ilgili dijital platformlarda daha çok yer almaya, mobil ve web içerik geliştirmeye ve de bunları kendilerini arayan doğru insanlara ulaştırmaya çalışmaktadır.

Nüfusun büyük çoğunluğunun genç olduğu ülkelerde pazarlamacılar, dijital mecranın öneminin bilincinde ve yatırımlarını bu yönde gerçekleştirmektedirler. Klasik pazarlama anlayışının tek başına eskisi kadar başarılı sonuçlar vermediğinin farkına varan firmalar, stratejilerine hem klasik hem de dijital mecralardan oluşan paketler hazırlayarak devam ediyorlar. Hatta ürün bazlı bakıldığında sadece genç hedef kitleye ulaşmak isteyen ve sadece iletişimini internet ve sosyal medya üzerinden yapan firmaların sayısında da artış gözlemlenmekte.

1.36 Trilyon dolar katkı

İnsanlar hayatlarına sadece bir tık düğmesi ile yön verirken, alışkanlıklarımız da teknoloji ve dijital ortamdaki gelişmelerle birlikte hızla değişiyor. Yapılan araştırmalara göre, dijital teknoloji penetrasyonundaki yükselme, ülke genelindeki verimlilik ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışını da beraberinde getiriyor. Örneğin; Accenture ve Oxford Economics ortaklığında yapılan bir araştırmaya göre, ekonomik aktivite içinde dijital teknoloji penetrasyonunun artması, 2020 yılına kadar dünyanın ilk 10 ekonomisinin GSYH’sine yaklaşık 1.36 trilyon dolar katkı sağlayacak. Ülkelerin dijitalleşme seviyesini ölçmeye yönelik olarak yapılan bir başka araştırmaya göre ise bir ülkenin Dijital Yoğunluk Endeksi’ndeki her 10 puanlık artış, GSYH’nin yıllık ortalama büyüme hızını 0.25 ile 0.5 yüzde puanı kadar yükseltebiliyor.

Türkiye’nin dijital ekonomiye dönüşümü

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Türk sanayisinin ancak bilişimle büyüyebileceğinin altını çizdi. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) her sektörde ve toplumun her alanında radikal değişikliklere yol açmıştır. Sürekli yenilenen ve gelişen teknoloji çağında, doğal kaynaklar, finansman ve insan kaynaklarının kullanımında getirdiği yeniliklerle sürekli bir değişime ve iyileşmeye neden olmaktadır. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dijitalleşme ile alakalı en büyük problemimizin, sistemli düzenli, ve sabırlı çalışmayı öğrenmekte güçlük çekmek olduğunu belirtti ve ekledi, ‘’Bir an önce neticeye ulaşmak istediğimiz için hep kestirme yollardan gidiyor ve pek çok işi yarım bırakıyoruz. Bunun içinde hedeflerimiz gerçekleşemiyor. Savunma sanayi fuarında çok önemli ürünlerin sergilendiğini gördük. Diğer ülkelerin yarım asırlık çalışmayla geldiği yere bizim firmalarımız, gelişimcilerimiz 3-5 yıllık çalışma gayreti ile gelebiliyor.’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inovasyon haftasında yaptığı konuşmada dijital ekonomiyle ilgili iki konuya daha değindi. Giderek sertleşen rekabet ortamının üreticilerin maliyetlerini aşağıya çekerek, ürün kalitesini yukarı doğru çekmeye çalıştığını vurgulayan Erdoğan, çözüm yolunun inovasyondan geçtiğini söyledi. Erdoğan, günümüzde yapay zekanın kendini her alanda hissettirdiğini vurgulayarak, ‘’Tüm kamu kurumlarında dijital dönüşümü hızlandırdık. Bununla birlikte dijital ekonomiyi de hızlandırmış bulunuyoruz. Dijital dönüşüme kritik bir politika olarak sahip çıkıyoruz. İhracatçılarımız, büyük sanayilerimiz, KOBİ’lerimiz başta olmak üzere yeni dönemin ruhunu kavradığına inanıyorum’’ diye de ekledi.

Dijital ekonomiye dönüşüm 4 ana başlıkta incelenebilir: Altyapı, Ar-Ge, Kamu ve Özel sektörde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması, toplumda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması.Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü 2018 raporunda incelenen verilere göre, Türkiye OECD ve AB ülkeleri arasında son 5-6 ülke arasında yer almaktadır. Türkiye, son beş yılda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörleri (BİTS) altyapısını geliştirmiş ve özel sektörde BİT kullanımında gelişme kaydetmiştir. Aynı zamanda kamunun altyapı oluşturmada ve e-devlet hizmetlerinin kalitesinde sağlamış olduğu gelişme, BİT’in özel sektör ve toplum tarafından daha yaygın olarak kullanılması için önemli olmuştur.

Bireylerin dijital ekonomiye uyumunu artırmaya dönük öneriler

Dijital ekonomiye uyumlu insan kaynağı gelişimi hızlandırılmalıdır. Erken evre eğitim sistemi; merak duygusunu, sorgulamayı ve algoritmik düşünceyi önceliklendirmelidir. Kod yazma gibi teknoloji becerileri erken evre eğitim sistemine girmelidir. Yerel dijital içerik üretimi, özel eğitim programları ve desteklerle teşvik edilmelidir.

E-devlet hizmetlerinin kapsamı hızla genişletilmeli ve vatandaşlar tarafından kullanılması özellikle teşvik edilmelidir. Nitelikli, özellikle dijital yetkinlikleri yüksek kişileri ülkemize çekecek göçmen politikaları geliştirilmedir.

Özel sektörün dijital dönüşümünü artırmaya dönük öneriler

Sanayi, hizmetler ve tarım sektörlerinde dijital (Bulut Bilişim, Sanayi 4.0, Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka) altyapı yatırımları teşvik edilmelidir. KOBİ’lerde BİT kullanımının artırılması için önlemler alınmalıdır. E-ticaret, Mobil ticaret yatırımları artmalıdır.Bilgi güvenliği yatırımları artmalıdır. BİT alanında kadın istihdamı teşvik edilmelidir. Yeni nesil iş modellerine yatırım yapabilecek ve yönetebilecek beşeri sermaye oluşumları hızlandırılmadır. Yeni nesil iş modellerine ve teknolojilerinde girişim yatırımları artmalıdır. Artan enerji ihtiyacına yönelik özel sektör yatırımları artmalıdır.Verilerin erişimi ve paylaşımı kolaylaştırılmalıdır.

Kamu sektörünün düzenleyici ve pazarı geliştirici rolüne dönük öneriler

İletişim altyapısınının güçlendirilmesi için, telekom sektöründe yatırımlara devam edilmeli ve yatırımların sürdürebilirliği desteklenmelidir. İnternete erişim özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar AB ile uyumlu hale getirilmelidir. Siber güvenlik risklerine yönelik yerli yazılım ve teknoloji yatırımları teşvik edilmelidir. Girişim Sermayesi alanındaki finansal kaynak eksikliği, kamu kaynakları ile desteklenmelidir. Özel sektör ve bireysel yatırımcıların yeni iş modellerine ve teknolojilerine yatırımları kolaylaştırılmalıdır. Özel sektör ile rekabet eden kamu kurumlarının rekabete aykırı iş modelleri benimsemelerinin önüne geçilmelidir. Kamu ve özel sektörün ortak veri kullanımı ve paylaşımı sağlanmalıdır. Yerli yazılım ve yerli içerikle ilgili kısa ve uzun dönemli planlar yapılmalıdır.

Dijital teknolojinin ABD ekonomisine etkileri

Dijital ekonomi sayesinde, 2025’li yıllarda ABD gibi merkezi üretim veya Çin gibi belli başlı üretim yerleri yerine, yerel üretimin %47’lere çıkması ve girişimcilik maliyetinin %90 azalması bekleniyor.

Avrupa ve Amerika’da birçok meşhur gazetenin CEO’larının yaptığı açıklamalar doğrultusunda, çoğu gazetenin yakın gelecekte sadece Pazar günleri baskı yapacakları yönünde. Haftanın geri kalan altı gününde ise yayınlarına sadece dijital platformlardan devam edeceklermiş. Her sektörde hızlı ilerleyen teknoloji ve dijitalleşmenin ülkelere ekonomi aracılığıyla birçok konuda olumlu etkileri oluyor. 

Uluslararası yönetim şirketi McKinsey, yayınladığı bir araştırmayla internet üzerinde yapılan aramaların ekonomik krize bile karşı koyabilecek güçte olumlu etkileri olabileceğini söylemişti. Google da bu araştırmaya destek olacak şekilde ABD ekonomisine yaptığı 80 milyar dolarlık katkıdan bahsetti. McKinsey'nin araştırmasına göre 2009 yılında küresel olarak arama pazarının, küresel ekonomiye olan katkısı 780 milyar dolar. ABD merkezli teknoloji devi Apple’da, firmanın istihdam, harcama ve yatırım planları sayesinde gelecek 5 yılda Amerikan ekonomisine 350 milyar dolar katkıda bulunacağını duyurdu.