Dijital ortamda savaşlar hız kazanıyor!

Bilgisayar ağlarından önce telefon ağlarını erişime getirerek başlayarak hack vakaları bilgisayar kullanımının artmasıyla hem artış hem de boyut değiştirdi. Devletler bu saldırılardan etkilenmemek için neler yapıyor? Ülkelerin siber kabiliyetleri neler? Sizler için derledik…

ABD

Amerika siber uzayın oluşturduğu yeni gerçeklere kurumsal tepki veren önder ülkelerden biri olarak görülmektedir. Görmek için ise İnternetin doğduğu yer olarak olması bile yeterlidir.Devlet olarak siber uzayın kurulmasına destek çıkarak ve kullanımını teşvik ederek diğer ülkelere örnek olmuştur. Özellikle Avrupa ve Asya’daki ülkelere siber sorunlar ile başa çıkılması konusunda örnek teşkil ederek bir rol model haline gelmiştir. Her ne kadar Amerika siber tehlike ve tehditlere karşı muhafaza sistem ve altyapısına sahip en güçlü ülkelerden biri olarak görülse de şu anda uygulanmakta olan programlar, sistem ve altyapıların günümüzdeki tehlikelere karşı halen yeterli olmadığı bilinmektedir. Aslında, en son yayınlanan siber güvenlik politika raporunda “Amerika’nın büyümekte olan tehditlere karşı kendini koruyabileceği şüphe götürmektedir.” İbaresi yer almaktadır. ABD’nin 90 binden fazla online savaşlar için hacker ordusu kurduğu da 2010 yılında gelmiştir. 

116

ÇİN 

Çin Askeri Stratejisi’nde siber güvenlik, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun (Peoples Liberation Army – PLA) üzerine çok büyük yatırımlar ve çalışmalar yapması gereken çok önemli bir alan olarak tanımlanmıştır.Çinli askeri stratejistlere göre siber güçler, savaş konseptinde güçlü asimetrik fırsatları da beraberinde getirmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti, siyasi organizasyonu ve ideolojisi sebebiyle ülkenin güvenliği yanında siber güvenliği de büyük oranda ordunun denetimine bırakmış durumdadır. PLA’nın GSD (General Staff Department) 3. ve 4. Departmanları, ülkenin bilişim altyapısının korunmasından sorumludurlar. Bu birimler hava, kara, deniz kuvvetleri ve milis kuvvetlerin ilgili siber güvenlik birimleriyle birlikte Çin sınırları içerisindeki tüm iletişim trafiğini izlemektedirler. Çin 2017’nin son günlerinde ülkenin ilk siber güvenlik inovasyon merkezinin açılışını yaptı. Merkezin operasyonlarını ise Çin’in önde gelen siber güvenlik şirketlerinden 360 Enterprise Security Group üstleniyor.

216

RUSYA 

Rusya Federasyonu, sahip olduğu siber savunma kadrosu, bilgisi ve alt yapısı ile birlikte, ABD açısından bu alanda Çin Halk Cumhuriyeti’nden bile çok daha tehlikeli bir “düşman” haline dönüşmüş durumda. Owen Matthews’ın Newsweek’de yayınlanan 2015 tarihli yazısında, Rusya’nın en büyük silahının hacker’lar olduğunun altı çizilmiş.Rusya’nın siber alandaki varlığının büyüklüğü düşünüldüğünde ordunun hapishanelerdeki siber dâhileri de işe almak istemesi hiç de şaşırtıcı değil. CrowdStrike siber güvenlik şirketinin kurucularından Dmitri Alperovitch siber suçluların yakalandığı fakat hapishaneye gitmedikleri bir çok vaka olduğunu belirtti. 

ALMANYA 

Almanya Federal Hükümeti, ülkelerinde sosyal ve ekonomik refahın teşviki amacıyla siber uzaya büyük bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Siber Güvenlik Stratejisi ağırlıklı olarak sivil yaklaşımlar ve önlemler üzerinde durmaktadır. Almanya’nın önleyici siber güvenlik stratejisi Alman Ordusu tarafından sağlanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin küresel doğası göz önüne alındığında, uluslararası koordinasyon ve ağların dış güvenlik politikalarıyla işbirliği vazgeçilmezdir. Bu işbirliğine yalnızca Birleşmiş Milletler değil aynı zamanda AB, Avrupa Konseyi, NATO, G8, AGİT ve diğer çok uluslu örgütler de dahildir. Burada amaç uluslararası toplumun siber güvenliğini sağlamak için tutarlı bir ortam oluşturmaktır.Bütün devlet makamları arasında operasyonel işbirliğinin oluşturulması ve IT olaylarından korunma ve müdahale önlemlerinin koordinasyonunu geliştirmek için bir Ulusal Siber Müdahale Merkezi kurulacaktır. Bu merkez, Bilgi Güvenliği Federal Dairesi, Anayasayı Koruma ve Sivil Koruma Federal Dairesi ve Afet Yardımı Federal Dairesi’ne rapor vererek doğrudan işbirliği yapmaktadır. Ulusal Siber Müdahale Merkezi, ilgili tüm makamların yasal görevleri ve yetkilerine, sıkı işbirliği anlaşmaları temelinde uymaktadır. Federal Kriminal Dairesi (BKA), Federal Polis (BPOL), Gümrük Kriminolojik Ofisi (ZKA), Federal İstihbarat Servisi (BND), Alman Ordusu ve kritik altyapı işletmecileri denetleme makamlarının hepsi kendi kanuni görevleri ve yetkileri çerçevesinde bu çatı altında toplanmıştır.

416