Davos'un 2030 projesi

Abdullah Çiftçi Sosyal medya da kullanıcıların dikkatini çeken DAVOS 2030 videosunu yorumladı. Çiftçi, Ben bu video’nun Davosun öngörüleri olduğunu değil Davosu yöneten aklın direkt olarak planı olduğunu duyurdu. Çiftçi Analizin de gelecekte istediklerini neslin Nakitsiz ve Mal sahibi olamayan bir neslin önümüzdeki dönem de önümüz çıkarmat istediklerini söyledi.

Dünyada şu an yaşanan teknolojik devrim geçmişteki gelişmelere benzemiyor. Geçmişin devamı da değil. 4. Sanayi Devrimi adeta geçmişi sıfırlıyor demek mümkün. 

Teknoloji insana yeni bir devlet modeli ve yeni bir yaşam şekli getiriyor. Davos'taki maddelerde bu konuyu kapsıyor. İşte o maddeler...

DAVOS'UN 2030 ÖNGÖRÜLERİ

1) Tüm ürünler hizmete dönüşecek (Kiralanacak)

2) Havayı kirletmenin maaliyeti vardır (Dönüşüm)

3) ABD hakimiyeti bitecek

4) Hastanelerin eskisi kadar önemi kalmayacak. Dijital tıp önem kazanacak

5) Daha az et tüketilecek ( Büyükbaş hayvanların havayı kirlettiği düşünülüyor ve yapay proteinler üretilecek)

6) Bugünün mültecileri ceo olacak ( Devletsizlere dijital kimlik verilecek)

7) Batıyı inşa eden değerler kırılma noktasına kadar sınanacaktır. ( İnsan hakları, özgürlük ve adalet )

8) 2030'larda insanlar Kızıl Gezegen'e gitmiş olabilirler.

MAL, MÜLK EDİNMEYİN KİRALAYIN

Günümüzde eşya edinmek yerine kiralamanın yaygınlaştırmak hedefleniyor. Bu da mülksüzlüğü getiriyor. İnsanoğlunun geçmişten günümüze kadarki yapısına aykırı bir durum. Buradaki felsefi amaç şu; bireyselleştirmek. 

Davos'ta bir uzmanın dünya nüfusunun şu anda yüzde 19'u Müslümanken 2030'da bu oranın yüzde 26.4 olacağını söylüyor. İnsanların toplu yaşamını kırmak istiyorlar. Çünkü bireyselleşmeyi sağlayarak dijitalleşmeyi getirebilirler. 

''Mülksüz ol mutlu ol'' sloganını yaygınlaştırarak devletsizlik arttırılmak isteniyor. 

BlOCKCHAİN TABANLI UYGULAMALAR DEVLETSİZLİĞİ GETİRİYOR

Blockchain ile Soğuk Savaş Dönemi'nde tıpkı Batı ve Doğu Bloğu olduğu gibi tarafsız kalan Hindistan gibi bağlantısız kalanlar arttırılmak isteniyor.

Blockchain tabanlı yeni uygulamalar devletsizliği getiriyor. Bu durumda dijital devlet devreye sokulacak. 

KÜRESEL DEVLET KURULACAK

Hayatın her alanında yapay zeka devreye sokulacak. Teknolojiyi kurgulayan aklın kendi inançlarını dünyaya hakim kılması bekleniyor.