Azerbaycan ile Ermenistan savaşı: Dağlık Karabağ

Güney Kafkasya'da hukuken Azerbaycan'a bağlı olan Dağlık Karabağ, Ermenistan'ın işgalleri ile biliniyor. De facto olarak hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin egemenliği altında bulunan bölgede savaş neden bitmiyor. Azerbaycan ile Ermenistan neden savaşıyor?

Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başlayan Dağlık Karabağ sorunu bugün de sürüyor. Ermeniler'in, 1991’de Hankendi’yi, 1992’de Hocalı ve Şuşa’yı işgal etmesinin ardından Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere’yi de ele geçirmesi ve 1993’te Ağdam’a girerek Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerini işgal etmeleriyle bölegede tansiyon hiç düşmüyor. 

Ermenistan'ın bölgedeki işgalleri sonrasında Azerbaycan topraklarının yüzde 20’si işgal edilmiş, 1 milyona yakın kişi de yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalmıştı.

Azerbaycan ve Ermenistan, 4-5 Mayıs 1994’te Bişkek’te Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle “Bişkek Protokolü” olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes, kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda binlerce asker öldü.

Geçtiğimiz günlerde Ermenistan'ın yeniden başlattığı işgaller iki ülkede de 'savaş hali' ilan edilmesiyle sonuçlandı.

Ermenistan bir yandan bölgeyi işgal ederken bir yandan da Türkiye'nin Azerbaycan'a yardım etmesinin önlenmesi için dünya ülkelerine çağrıda bulundu. Uzmanlar, bölgedeki bu durumdan en fazla faydalanan ülkenin Rusya olduğunun altını çizerken, önümüzdeki günlerde iki ülke arasında yeni bir protokol olup olmayacağı da merakla bekleniyor.