Yüzüncü yıla adım adım

Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde 1919’da başlattığı İstiklâl Savaşı’nı zaferle sonuçlandırmış ve 29 Ekim 1923’de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuştur. Birinci asrına adım adım ilerlerken Türkiye’nin jeostratejik değeri her geçen gün daha da artmaya devam etmektedir. Cumhuriyetin kurulmasından bugüne Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik önemini sizler için derledik. Detaylar haberimizde…

Bir ülkenin jeostratejisinin ne derece önemli olduğunu anlayabilmek için jeopolitik konumunu anlayabilmek önemlidir. Jeopolitik konum ise, bir ülkenin dış siyasetini oluşturup yönlendirmesini sağlayan; coğrafi konumdan dolayı kazandığı stratejik, askeri siyasal ve ekonomik güç olarak tanımlanmaktadır. Örneğin ülkemiz Türkiye ise bulunduğu konum itibariyle bölge ve dünya ülkelerinin fazlasıyla gündeminde yer almaktadır. 

110

Geçmişten bugüne kadar stratejik öneme sahip yerleri ellerinde bulunduran ülkeler her daim dünyanın sayılı güçlerinden olmuşlardır. Bu ülkeler yaşanılan kötü durumlardan, bu özellikleri sayesinde kurtulabilmişlerdir. Örnek olarak, Türkiye’nin ticaret yollarını kendinde barındırması bu gibi faktörler arasında değerlendirilmektedir. 

210

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde 1919’da başlattığı İstiklâl Savaşı’nı zaferle sonuçlandırmış ve 29 Ekim 1923’de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuştur. O tarihten sonra da Türkiye’de, yine Atatürk’ün önderliğinde her alanda köklü devrimler yapılmış, ülkenin ekonomik kalkınmasına hızla devam edilmiş ve Türkiye demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak dünyada hak ettiği yerini almış; cumhuriyetin ilanından bugüne kadar geçen süreçte, siyasi, ekonomik, askeri, sosyokültürel, bilim, teknoloji ve endüstri alanlarında çok önemli gelişmeler kaydederek kalkınmış ülkeler arasında konum edinmiştir.

21.YÜZYILDA GELİŞEN TÜRKİYE

21. Yüzyıla girerken Türkiye Cumhuriyeti Devleti, giderek artan genç nüfusu, süratle gelişen ekonomisi, güçlenen ordusu, mevcut üniversiteleri ve bilim adamları ile sürdürdüğü araştırma-geliştirme faaliyetlerine dayalı olarak kalkınmasına gözle görülür bir şekilde devam etmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda gelişmiş ve gelişmeye devam eden ülkeler arasında yer aldığı görülmektedir.

410