Orta Vadeli Program'ın detayları açıklandı: İstihdam, büyüme ve kalkınma hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Vadeli Program Tanıtım Toplantısı’nda gerçekleştirdiği konuşmada, “Orta Vadeli Program’da uygulayacağımız politika sepetiyle, enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden kaldıracağız. Para, maliye ve gelirler politikalarında eşgüdüm içerisinde hareket edilecek, enflasyon işsizliğini gidermeye yönelik adımlar atacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile beraber ilgili bakanlar ve üst düzey bürokratların katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği toplantıda Orta Vadeli Program’ı (2024-2026) açıkladı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi Bakanlar ve Başkanlar ile özel sektörümüzün çatı kuruluşu temsilcilerinin iştirakiyle gerçekleştirilen Orta Vadeli Programı Tanıtım Toplantısına katılım sağladık” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca üç yıllık bir perspektif ile hazırlanan Orta Vadeli Program (OVP), Cumhurbaşkanı Kararıyla Resmî Gazete’de yayımlandı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE İLERİ DÖNEMDE YOL HARİTASI OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı OVP, merkezi yönetim bütçesinin gelir ve giderlerine ait gerek kamu kesimi gerekse özel kesim için öngörülebilirliği artıran bir yol haritası olarak sunuldu.

Program; makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmeyi, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşmeyi sağlamayı, ve ihracat artışı ile birlikte enflasyonu düşürmeyi amaçlayan Türkiye Ekonomi Modeli ile uyumlu hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda bazı önemli noktalara dikkat çekerken, “Depremin yaralarını saran, enflasyonu yeniden tek haneye düşüren, büyüme ve istihdamı sürdüren, sosyal adalet ve refahı geliştiren Orta Vadeli Programımızın Türkiye Yüzyılı vizyonumuza ivme kazandırmasını temenni ediyorum. Ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program sonunda, tarihimizde ilk kez 1,3 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklük ve 14 bin 855 dolara çıkan fert başına millî gelir ile yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmeyi öngörüyoruz” açıklamalarında bulundu.

OVP’de büyüme ve istihdam odaklı alanlarda izlenecek politikalar ve bu politikaları hayata geçirecek öncelikli tedbirler yer alıyor.

Bakan Bolat, “2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da, deprem afetinin yaralarının sarılması ve afet risklerinin azaltılmasını sağlayan, makroekonomik ve finansal istikrarı sağlayan, enflasyonla mücadele odağında kalıcı fiyat istikrarını hedefleyen, yatırım, istihdam, üretim, ihracatı önceleyen, sosyal adaleti ve refahı artıran politikalarımız ile temel makroekonomik hedeflerimizi belirledik” şeklinde konuştu.

OVP'NİN TEMEL MADDELERİ AÇIKLANDI

Program, Türkiye'nin önümüzdeki üç yıl için belirlenen temel makroekonomik öngörülerini şu şekilde sıralıyor:

Büyüme 

2022- 2024 tahmini ile uyumlu olarak Türkiye ekonomisinin yüzde 5,0 oranında, dengeli bir iç ve dış talebi artırması bekleniyor.

İstihdam

Yıl genelinde güçlü istihdam artışının iş gücüne katılım ve nüfus artışı etkilerine baskın gelmesi sonucunda işsizlik oranının yüzde 10,8 düzeyine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Fiyat istikrarı

2022 yılının geri kalanında, fiyat istikrarı ve finansal istikrara yönelik uygulanan önlemlerin yansımaları, başta gıda fiyatları olmak üzere baz etkisinin devreye girmesi ve kur gelişmelerinin birikimli etkisindeki zayıflamayla birlikte TÜFE yıllık artış oranının yıl sonunda yüzde 65,0 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

Ödemeler dengesi

2022 yılının genelinde cari işlemler açığının GSYH’ya oranının yüzde 5,9 seviyesinde gerçekleşmesi, enerji hariç cari işlemler dengesinin ise GSYH’ya oranla yüzde 5,0 oranında fazla vermesi hedefleniyor.

Finansal istikrar

2022 yılı kamu kesimi borçlanma gereğinin GSYH’ya oranla; yüzde 6,4 olarak, AB tanımlı genel yönetim borç stokunun GSYH’ya oranının ise bir önceki yıla göre, 5,3 puan azalarak 36,7 olarak gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Orta Vadeli Program’ın açıklanan maddeleri ile birlikte; enflasyon sorununun ülkenin gündeminden kaldırılacağı, para, maliye ve gelirler politikalarında eşgüdüm içerisinde hareket edileceği, enflasyon işsizliğini gidermeye yönelik adımlar atılacağı belirtildi.

Bakan Bolat, X adlı sosyal medya platformunda yapmış olduğu bir diğer paylaşımda programa dair şu açıklamaları kaydetti:

“2024-2026 dönemi 3 yıllık OVP kapsamında, asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depremlerinin olumsuz etkilerinin yanı sıra küresel ekonomi ve ticaretteki zayıf görünüme rağmen, ihracatımızın 2023 yılında 255 milyar dolara çıkmasını öngörüyoruz. Program döneminin sonu olan 2026 yılında ise ihracatımızın 300 milyar doları aşmasını hedefliyoruz.” 

OVP’nin Türkiye ekonomisine önemli katkıları olacağını ve büyümeyi artıracağını ifade eden Bolat, “Program döneminde 2023 yılında 42,5 milyar dolar olması beklenen cari işlemler açığının kademeli bir şekilde 2026 yılında 30 milyar dolar seviyelerine düşürülmesini hedefliyoruz. Böylelikle, 2023 yılında yüzde 4,0 seviyesinde olan cari işlemler açığının GSYH içindeki payını, 2026 yılında yüzde 2,3 seviyesine düşüreceğiz. Ülkemizin üretim kapasitesini teknolojik dönüşüm ile güçlendirerek, cari işlemler hesabındaki sürdürülebilir iyileşmeyi sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.