Covid-19 sürecinde hayatımıza giren kelimeler ne anlama geliyor?

Koronavirüs sürecinde filyasyondan entübeye, triyajdan asemptomatike kadar tıp literatüründe olan bir çok kelime hayatımıza girdi. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? En çok kullanılan terimlerin anlamlarını sizler için derledik.

ANAMNEZ

Hastanın, hastalığı ve çevresi hakkında verdiği bilgi. Koronavirüs gibi bulaşıcı bir salgın döneminde, doktorların veya paramediklerin hastaya yaklaşmadan önce doğru anamneze sahip olmaları, uygulayacakları ilk müdahaleyi ve alacakları önlemi bilmek açısından kritik öneme sahip.

129

ANTİKOR TESTİ

Bir kişinin koronavirüse yakalandıktan sonra bir miktar bağışıklık geliştirip geliştirmediğini gösteren bir test. Bu testte insan vücudunda virüsle mücadele eden antikorların varlığı inceleniyor.

229

ASEMPTOMATİK

Koronavirüsün bulaştığı fakat hiçbir hastalık belirtisi göstermeyen kişi. Araştırmalara göre bazı kişilerde öksürük ve ateş gibi hastalığın yaygın semptomları ortaya çıkmıyor.

PATOJEN

Patojen, hastalığa neden olan her türlü organizma ve maddedir. Bu terim çoğunlukla çok hücreli organizmaların işleyişini ve hücre bütünlüğünü bozan yapılar için kullanılır; ancak bunun yaninda, tek hücrelileri etkileyen patojenler de vardır.

429