Nöro proteinler zekayı etkiliyor

Beyin-türevli nörotrofik faktör adı verilen (BDNF) sentez geni salgı proteini olup beyinde zeka seviyesini arttıran ve düşüren eylemleri denetliyor. Beynin canlılığını sürdürmesinde önemli rol oynuyor. Günlük aktivitelerimiz zekamızı bir nevi hack etmeye yarıyor…

BDNF, bdfn geninden sentezlenen ve nörotrofin ailesinden bir büyüme faktörü olan beyin türevli nörotrofik faktörlü bir salgı proteini olup beyinde ve periferde bulunmaktadır. Nöron gelişiminde, canlılığında ve işlevlerinin sürdürülmesinde önemli rol oynamaktadır. 

18

Aynı zamanda bu şaşırtıcı molekül, sinir süreçlerinin ve nöroplastisitenin (beynin fizyolojik değişikliklere uğrama yeteneği) büyümesini destekliyor yeni sinir hücrelerinin oluşumuna katkıda buluyor. Ancak bu kadarla kalmıyor sizi bir radar gibi izliyor ve gün içinde yaptığınız günlük aktivitelerinizin en tekrarlanır olanlarının bir haritasını çıkarıyor, aktivitelerinizin kalitesine göre ileriki süreçlerde IQ’muzun puanını arttırıyor ya da azaltılmasına karar veriyor. 

28

IQ SEVİYEMİZ 4 YILDA BİR YÜKSELME YA DA DÜŞME GÖSTEREBİLİR!

IQ’muz dört yıllık bir aralıkta 21 puan artabiliyor veya 18 puan düşebiliyor. Bu da zekâmızda büyük bir fark ortaya koyuyor. Mesela kitap okumayı ve spor yapmayı alışkanlık edinen bir bireyde, bdnf, sinir hücresi büyümesini ve yeni sinaps oluşumunu ve dolayısıyla yeni sinir devrelerinin oluşumunu kontrol eden genleri açtığı nörobilimciler tarafından ifade ediliyor.

Hipokampus ve beyin korteksinde yani biliş ve hafızadan sorumlu alanlarda aktif hâle gelerek, okuduğunuz şeyi anlamayı kolaylaştırırken diğer yandan unutulmamak üzere hafızada saklanmasını sağlıyor. Özellikle spor yaparken, bdnf düzeylerinin fiziksel aktivite ile hızla arttığı ve bdnf'deki artışın bilişsel işlevleri iyileştirdiği görülüyor. 

48