BDDK'dan kur hamlesi

BDDK bankaların, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri işlemler için özkaynakların yüzde 10’u nispetinde belirlenmiş olan sınırlamanın, yüzde 1 olarak yeniden belirlenmesine karar verdi. Uzmanlar, amacın yabancıların TL borçlanarak döviz alma imkanını kısıtlayarak kur oynaklığının önüne geçmek olduğunu belirtiyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada swap limitlerinin daha da kısılarak yüzde 1'e indirildiği belirtildi.

Kurumun 9 Şubat 2020'deki kararı, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı Döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %10’u ile sınırlandırılmasına, sınırlamaya dahil edilen işlemlerin hesaplamasında 90 ilâ 360 gün vadeli işlemlerin %75, 360 gün ve üzeri vadeli işlemlerin ise %50 oranında dikkate alınması şeklindeydi.

COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki dengesizlikler ve risklerin artmış olmasına dikkat çeken BDDK, risklerin yönetilmesi ve finansal istikrarın korunması hedefiyle vadede TL alım işlemleri için şu değişikliklere gitti:

- Özkaynakların %10’u nispetinde belirenmiş olan sınırlamanın, %1 olarak yeniden belirlenmesi.

- Sınırlamaya dahil edilen işlemlerin hesaplamasında kullanılan vadeye göre farklı dikkate alınma oranları uygulamasının kaldırılması.

- Söz konusu işlemlerin anlaşılan vadeden önce her ne sebeple olursa olsun bozulmak istenmesi, veya vadesinin uzatılmasının istenmesi durumunda Kurumun yazılı onayının alınması.

Ayrıca, 18/12/2019 tarihli basın açıklamasında belirtilen, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının, en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %10’unu geçemeyeceği yönündeki kararda da değişikliğe gidildi.

BloombergHT'de yer alan bilgilere göre, söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranının hiçbir takvim gününde vadesine 7 gün kalan işlemler için %1’i, vadesine 30 gün kalan işlemler için %2’yi ve vadesine 1 yıl kalan işlemler için %10’u geçmemesine karar verildiği belirtildi. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun söz konusu işlemlerin anlaşılan vadeden önce bozulmak istenmesi veya vadesinin uzatılmasının istenmesi durumunda BDDK'dan yazılı onay alınması gerekecek.