Avrupa koronavirüs ile yaşlılardan kurtulmaya mı çalışıyor?

Koronavirüs Çin'de ortaya çıkıp yüzlerce can aldıktan sonra batıya doğru ilerleme kat etti. İtalya'da Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı Çin'de bugüne kadar ölenlerin sayısını çoktan geçti, hatta İtalya'daki Covid-19 ölümleri bu hızla devam ederse Çin'i ikiye katlayacak. Peki neden 'güçlü Avrupa' Koronavirüs karşısında bu kadar aciz düştü? Gelişmişliği ile tıp alanındaki önemli çalışmalarıyla dünyaya meydan okuyan Avrupa'da neden ölümler katlanarak devam ediyor? Batı yaşlıları ölüme mi terk etti.

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi'nin yayımladığı tez Avrupa'nın demografik yapısını ve yaşlı nüfusun ekonomiye etkisini gözler önüne seriyor: "Yaşlı politikaları açısından önemli olan uzun dönem sosyal güvenlik sistemlerinden sübvanse edilecek olan emekli nüfusun (65+) giderek artması ve daha da önemlisi kendi başına günlük yaşamını kısmen veya tamamen idame edemeyecek kadar yaşlı olan (85+) nüfusun da toplam nüfus içindeki  oranının giderek artmasıdır. 85 yaş üstü yaşlı nüfusta, günlük yaşamın idame edilememesinin yanında görülen yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan hastalık ve diğer kronik hastalıklarında uzun dönem sağlık ve bakım sigortalarına önemli  bir yük getireceği açıktır.

 

YAŞLI NÜFUS ARTTIKÇA SAĞLIK HARCAMALARI DA ARTIYOR

Demografik yapı içindeki yaşlı nüfus oranlarının artışı, sağlık harcamalarını da artırmaktadır. Sanayileşmeyi sağlamış ülkelerde; 65 yaş üzeri nüfus, bu yaş grubu altındaki nüfusa göre -yaklaşık 3 veya 5 kat arası- daha fazla sağlık harcaması gerçekleştirdiğinden; yaslı nüfus arttıkça sağlık giderlerinin de arttığını söylemek yanlış olmayacaktır (Akt. Seyhun, 2003, S.29).
Avrupa Komisyonu’nun 2015 yılına hazırlamış olduğu Yaşlanmanın Uzun Dönemde Bütçeye Etkisi Hakkındaki 5. Raporunda 2013-2060 projeksiyonuna göre 15 ile 64 yaş aralığındaki çalışan nüfusunun 2013-2060 arasında %9.4 azalacağı, 65 yaş üzeri yaşlı nüfusun %10 artacağı, sağlık sorunları ve yaşlı bakım masraflarının fazla olduğu 80 üzeri yaşlı nüfus oranının %6.7 oranında artacağı ve bu yaş gurubunun toplam çalışan nüfus gurubuna oranının %13.1 artacağı tahmin edilmektedir. Emekli ödeneklerinin büyük oranda çalışan nüfustan karşılandığı düşünüldüğünde bunun finansmanı konusunda zorluklar yaşanacağı ve AB üyesi ülkelerin bütçelerine ciddi yükler getireceği aşikârdır.

EMEKLİ MAAŞLARININ BÜTÇEYE ETKİSİ

Toplam bağımlılık oranlarına bakıldığında ise 2013 yılında %52 olan bağımlılık oranı 2060 yılında %77 olacaktır. Bakıma muhtaç yaşlı bağımlılık oranı ise %28’den %50’ye çıkmaktadır ki bu da emekli maaşlarının bütçe üzerindeki yükünü arttıracaktır.

Sağlık harcamalarının GSYİH oranı 2013’te %6.9 seviyesinde iken demografik senaryoya göre 2060 yılında %8 ve doğuşta beklenen ortalama yaşam süresinin uzaması senaryosuna göre ise %8.4 seviyesinde olması beklenmektedir."

 AVRUPA KORONAVİRÜS'LE YAŞLILARDAN KURTULMAYA MI ÇALIŞIYOR?

Yukarıdaki bilimsel veriler gösteriyor ki Avrupa'da 65 yaş ve üzeri kesim her yıl artarak devam edecek. Tüm bu veriler ve Avrupa ülkelerinin Koronavirüs karşısında ilk günlerde gösterdikleri tedbirsizlikler akıllara 'Avrupa Koronavirüs'ü yaşlılara karşı fırsat olarak mı kullanıyor?, Avrupa Birliği, Koronavirüs'le yaşlı nüfusu azaltmaya mı çalışıyor?' sorularını getiriyor...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AVRUPA ÖLEN ÖLSÜN DİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Batılı ülkelerin yeterince önlem almadıklarını söyledi; "Batı ülkeleri ise yıllarca tüm temel kamu hizmetlerini görünüşte özel sektöre terk ederek, ama aslında başından savarak vatandaşını adeta sahipsiz bırakmıştır. Liberalizmin en hararetli savunucusu olan Avrupa ülkeleri bugün hastanelerini ve diğer hizmet kurumlarını devletleştirmeye başladı. İnsan hakları savunuculuğunu bırakmayan kimi Avrupa ülkelerinin de 'ölen ölür kalan sağlarla devam ederiz 'anlayışıyla hareket ettiğini görüyoruz. Bizim kültürümüzde yaşlıları el üstünde tutmak vardır. Bunun için yaşlıları koruyacağız."

 İTALYA VE İNGİLTERE KORONAVİRÜS'ÜN YAYILMASINI BEKLEDİLER!

Örneğin; İtalya'da yaşayan Türkiyeli gazateciler televizyon canlı yayınlarında İtalya Hükümet'nin Koronavirüs'e karşı günlerce hiçbir önlem almadığını, insanların rutin hayatlarına devam ettiklerini, yaşlıların çarşıda pazarda dolaştıklarını ifade ettiler. Son gelen bilgilere göre İtalya'da ölü sayısı 5 bin 476'ya yükseldi.

Hakeza İngiltere Başbakanı Boris Johnson, basın açıklamasında hiçbir önlem almayacaklarını, bu süreçte Koronavirüs sayesinde halkın bağışıklık sisteminin güçleneceğini söyledi. Söylediklerine kendisi de inanmadığı hâlde hiçbir önlem almadı ta ki ölüm haberleri üst üste gelene ve virüs iyice yayılana kadar. O da biliyordu virüsün hedefinde yaşlıların olduğunu, şu anda İngiltere'de ölü sayısı 300'e yaklaştı.