Avrupa için göç bir tehdit mi?

Avrupa, geçmişten beri özellikle işgücü bakımından hep göç alan bir coğrafyadır. Soğuk Savaş’ın ardından ise ekonomik, güvenlik ve demografik kaygılar burada yaşayanların göçlere olan bakışlarında değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur.

21. yüzyılın şartlarında göç nedenleri değişim göstermiştir. Soğuk Savaş döneminin sona ermesinin ardından, değişen güvenlik paradigmaları, küreselleşme tartışmaları, postmodernizm ve kültür–kimlik odaklı konular şüphesiz bu dönüşümün yaşanmasında etkili olan faktörler arasında yer almışlardır.

18

Avrupa Birliği, II. Dünya Savaşı’nın ardından ekonomik buhran ve artan işgücü ihtiyacı ile bir göç merkezi haline gelmiştir. 21. yüzyılın başlangıcında 11 Eylül saldırıları ve sonrasındaki bazı Avrupa kentlerine gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle, Avrupa gözünde Müslüman göçmen imajı zedelenmiştir. Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde görülen ve Arap Baharı olarak nitelendirilen süreçlerin neticesinde ortaya çıkan göç dalgaları da Avrupa ve göç konusunun tekrar gündeme gelmesine yol açmıştır.

28

Avrupa’nın göçü tehdit olarak görmesi

Avrupa özelindeki göç tartışmalarını 20. yüzyılın yaklaşık olarak ikinci yarısından itibaren başlatmak doğru olabilir. Bu dönemin öncesine bakıldığında, Avrupa’nın özellikle II. Dünya Savaşı’na kadar göç veren bir konumda olduğu söylenebilir. Bu dönemin ardından göç almaya başlamış, kendi göç politikalarını oluşturmaya çalışmış ve bu süreçte en önemli göç alan merkezlerin başında gelmiştir.

II. Dünya Savaşı’nın sonrasındaki ekonomik buhran ve sorunların aşılması adına, göç alma süreci, işgücü merkezli bir politikaya oturtulmuştur. Avrupa işgücü açığını kapatabilmek için misafir işçi konumunda göçmenlere kapısını açmıştır ve bu durum o zamanın şartlarında ‘gereklilik’ olarak belirtilmiştir. 1960’lar boyunca göç, bu nedenle olumlu karşılanmıştır.

48