Avrupa Birliği'nin 7,9 milyar euroluk savunma fonu kabul edildi

Avrupa Birliği’nin savunma iş birliğinin desteklenmesi amacıyla parlamentoya sunduğu 7,9 milyar euroluk savunma fonu kabul edildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) 2021 ile 2027 yılları arasındaki dönemi kapsayan 7,9 milyar euroluk savunma fonu, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edildi. Bu fon ile gerçekleştirilecek projelerle, tüm üye ülkelerin ulusal yatırımlarının arttırması planlanıyor. Ayrıca AB, bu fonu kullanarak yenilikçi ve rekabetçi savunma sanayi temelini güçlendirerek, teknolojik egemenliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

7,9 milyar euroluk fonun amaçlarından bir diğeri ise kaynakları bir arada toplayarak savunma sanayi pazarını bütünleştirmek.

AB ülkelerinin savunma sistemlerinin birbirlerinden ciddi farklılıklar göstermesi, bütünleşik bir sistemin bulunmaması, Avrupa savunmasının önündeki engellerden biri olarak gösteriliyor.

AB VE ABD'NİN SAVUNMA SİSTEMLERİNDEKİ FARKLILIKLAR 

Avrupa Birliği Komisyonu’nun konuya ilişkin hazırladığı bir rapora göre, AB'nin yıllık savunma harcamaları 227 milyar euro olarak kaydedildi. Bu rakam AB'nin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 1,34'üne karşılık geliyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin yıllık savunma harcaması ise 545 milyar euroyu buluyor.

Birlik ülkeleri asker başına 27 bin 600 euro yatırım yaparken, ABD'de bu rakam 108 bin euronun üzerine çıkıyor. 

Bu kapsamda birlik ülkelerindeki silah sistemlerinin çeşitliliğinin fazla olması da dikkat çeken bir başka husus. AB içinde 178 farklı tipte silah sistemi kullanılıyor. ABD'de kullanılan silah sistemi tipi ise 30.

Tüm bunların yanı sıra AB'nin 17 tipte ana muharebe tankı bulunuyor. ABD'de ise yalnıca 1 ana muharebe tankı kullanılıyor. AB ülkelerinde 29 destroyer ve fırkateyn tipi, ABD'de ise 4 destroyer ve fırkateyn tipi envanterde yer alıyor. Savaş uçaklarında da ABD ile AB arasındaki fark dikkati çekiyor. AB ülkelerinde 20 farklı tipte savaş uçağı kullanılırken ABD'nin 6 tipte savaş uçağı bulunuyor.