Avrasya entegrasyonunun temellerinin atılması 

Dünya’nın ağırlık merkezinin Asya’ya doğru kayması, Asya ülkelerinin siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda iş birliğine yönelik adım atmalarını hızlandırdı. Bu çerçevede birçok askeri, ekonomik ve siyasi iş birliklerin örgütlerin doğmasını neden oldu. Son dönemde Türkiye, Azerbaycan ve Rusya arasında gerçekleştirilen Enerji ve Ulaştırma İş birliği Forumu Avrasya entegrasyonun sağlanmasını gerçekleştirebilecek potansiyele sahip önemli adımlardan biridir.

Rusya Devlet Başkanlığı fonu ile desteklenen ve Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü, Moskova Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi ile Bakü Network iş birliğiyle ’Türkiye-Rusya-Azerbaycan: Enerji ve Ulaştırma İş birliği Forumu’ Ankara’da düzenlendi. Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Koordinatör Yardımcısı Dmitriy Savelyev, forum kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Savelyev, altyapı mega projelerinin üç ülkenin ekonomik gelişimine güçlü bir ivme ve yüksek refah düzeyi kazandıracağını belirtti.  
 
Savelyev, Avrasya entegrasyonunun sağlanmasına yönelik umut vaat eden foruma dair "Rusya, Türkiye ve Azerbaycan forumda enerji ve ulaştırma entegrasyonunun gerçek meyvelerini göstermeye hazır. TürkAkım gaz boru hattı için alım terminalinin inşaatının yüzde 95’i tamamlanmış durumda, Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) Avrupa’ya gaz sevkiyatlarına tamamen hazır olduğunu duyurdu, eylülde ise Rusya’dan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu üzerinden, Türkiye’nin Akdeniz’deki en büyük limanı Mersin’e kadar yük taşımacılığı başlıyor" diye konuştu. 
 
 Ülkeler arasındaki sağlam ikili ilişkilerin uygulamada jeopolitik kazandığını belirten Savelyev sözlerini şöyle sürdürdü: "Rusya ve Azerbaycan Avrupa’daki pazarlara gaz sevkiyatlarının gelirlerini en üst düzeye çıkarmak istiyor, Türkiye içinse enerji merkezi rolü son derece önemli. Rusya, Türkiye ve Azerbaycan’ı Kuzey-Güney ve Doğu-Batı istikametlerinde dünya ticaretinin etkin bir lojistik merkezine dönüştüren ulaştırma sinerjisinin gelişimi de son derece önemli. Karşılıklı yarara dayalı ilişkiler daha bugünden mega projelerin katılımcılarına yaptırımların olduğu, dünya ekonomisinin yavaşladığı ve ticaret savaşlarının sürdüğü bir ortamda finansal istikrar sağlıyor. Daha uzak gelecekteyse sıkı politik iş birliği ve Avrasya entegrasyonu için ekonomik temellerinin atılmasını sağlayacak." 
 
Savelyev’in sözlerinden de anlaşılacağı üzere ülkelerin jeopolitik konumlarından ötürü, birlikte çalışma gerekliliğinin ortaya çıkmasından ötürü Asya’daki ülkelerin örgütlenmeleri hızlanmaktadır. Rusya’nın AB’ye doğalgaz satışında Türkiye’ye ihtiyaç duyması gibi veya Azerbaycan’ın. Bu çerçevede sınır komşusu olan veya olmayan ülkeler bir takım ticari, siyasi ve askeri ilişkilerin geliştirilmesi için örgütlenmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Dünyanın ekonomik, siyasi ve askeri ağırlık merkezinin Asya’ya doğru kayması Asya ülkelerinin birbiriyle olan etkileşimini artırarak Avrasya entegrasyonunun sağlanmasını hızlandıracaktır.  
 
Modern dünyada üçlü ittifaklar oldukça etkili bir şekilde gelişmektedir. Son dönemlerde Türkiye bölge sorunlarının çözümlerine yönelik çok yönlü üçlü ittifaklar geliştirmişti ki Suriye krizinin çözümünde Türkiye-İran-Rusya üçlüsü kilit öneme sahiptir. Türkiye-Azerbaycan-Rusya üçlüsü de uluslararası ilişkilerin özellikle tüm boyutlarıyla ele alınmasında ve siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal seviyeler gibi tüm seviyelerde uygulanması açısından muazzam bir potansiyele sahip gibi gözükmekte.  
 
Özellikle Suriye özelinde Türkiye-İran-Rusya’nın yakınlaşması bölge ülkeleri olan üçlü ittifakın Suriye krizinde etkin rol almaları krizin çözüme yaklaştırılmasından büyük bir öneme sahipti. Bu bağlamda üçlü ittifak, Suriye krizini çözmek yerine daha fazla derinleştiren ABD merkezli bloklara koalisyonlara örnek teşkil edecek mahiyettedir. Bu çerçevede küresel güçlerin güdümünde kurulan koalisyonlar, küresel ittifaklara karşın bölgesel ittifakların yükselişi söz konusudur.  
 
Son zamanlarda ülkelerin stratejik ortaklık anlaşmalarına yönelecek olmaları da söz konusudur ki hali hazırda bir birlerinin stratejik ortağı (Strategic Partnership) olan ve bu bağlamda hareket eden bir çok ülke mevcuttur. Stratejik ittifak-ortak, iki veya daha fazla sayıdaki ülkenin, belirli bir stratejik amaç doğrultusunda iş birliği yapmak için bir araya gelmeleriyle oluşan anlaşmadır. Türkiye jeopolitik konumunun getirisiyle birçok ülke ile stratejik ortaktır özellikle enerjinin küresel piyasalara ulaştırılmasında güvenliğin sağlanmasına yönelik, terörle savaş noktasında, açlıkla savaş ve insani yardım konularında.