Askeri vesayet Latin Amerika'ya geri mi dönüyor?

Organize suçlar, uyuşturucu kartelleri ve insani yardım ihtiyacının her geçen gün gözle görülür biçimde arttığı Latin Amerika ülkelerinin liderlerinin son dönemlerde sık sık ordu mensupları ile bir arada görülmesi soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

1980'li yılların ardından Latin Amerika silahlı kuvvetleri büyük oranda kışlalarda kalarak yönetim ile bağlarını hemen hemen kesmişti. 90'lı yıllara gelindiğinde ise analistler, bir darbe ihtimalinin üzerinde bile durmuyorlardı.

113

Fakat başta Brezilya ve Meksika olmak üzere Latin Amerika liderlerinin ordu mensupları ile sık sık yan yana fotoğraf vermesi çelişkileri de beraberinde getirdi. Sol hareketlerin yükseldiği Latin Amerika ülkelerinde, özellikle de Meksika'da Federal Polisin yerini alacak yeni bir paramiliter üniformalı polis teşkilatı olan “Ulusal Muhafız”ın yaratıldı. 

213

"The Military Balance 2019" raporunda bölgedeki en büyük orduların Meksika, Brezilya ve Kolombiya'ya ait olduğu özellikle vurgulanmıştı. Liderlerin ordu mensupları ile yan yana gelmesi en çok sivilleri etkiledi. 90'ların ardından hızla demokratikleşme adımlarının atıldığı Latin Amerika ülkelerinde, bir istikrar dönemi de yaşandı. 

Birçok ayrıcalığı elinde tutan Latin Amerika orduları özel sektör yatırımları ile de hızla büyürken, bütçeleri ülkelerin denetimlerine takıldı. Halen insan hakları kovuşturmalarının tam olarak yapılamadığı Latin Amerika'da, sivillerin yönetimde yer alması da hele çok güç. 

413