Antik Çağın 10 büyük filozofu

Yaşadığımız çağı daha derinlemesine anlayabilmek için modern dünyaya yön vermiş 10 büyük filozofu sizler için derledik..

Sokrates MÖ. 469-399

Dünyanın en önemli filozoflarından olan Sokrates, çarşıda pazarda halka sohbet ederek felsefe yapmıştır.Halkın sorduğu soruların cevaplarını vermek yerine tartışmış, insanlara ip uçları vererek kendilerinin keşfetmesini sağlamıştır.

110

Platon (Eflatun) MÖ. 427-347

Batı Dünyasının ilk yüksek öğretim kurumu olan “Atina Akademisinin” kurmuş ve öğrenciler yetiştirmiştir. Yirmi yaşından itibaren ölümüne kadar yanından ayrılmadığı Sokrates’in öğrencisi ve felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan Aristoteles’in öğretmeni olmuştur. Platon, hem doğada, hem de ahlak ve toplum yaşamında mutlak ve değişmez olanın peşinden koşmuştur.

210

Aristoteles MÖ. 384-322

Aristoteles'in en büyük başarısı bilimsel çalışmayı yöntemleştirmesidir. Farklı konularda çok sayıda önemli eser veren Aristoteles ele aldığı her sorunu sistematik olarak incelemiştir.

Pisagor MÖ. 570-495

Pisagor ve öğrencileri yeryüzündeki her şeyin matematikle ilgili olduğuna inanmıştır. Sayıların nihai gerçek olduğuna inanan Pisagor, matematik aracılığıyla her şeyin tahmin edilebileceğine ve ölçülebileceğine dair kanıtlar sunmuştur. Dünyanın yuvarlak olduğunu, her gezegenin bir ekseni olduğunu ve gezegenlerin bir merkezi noktada döndüklerini söyleyen ilk kişilerden biridir.

410