ABD Bağımsızlık Bildirgesi ne zaman ilan edildi?

Bağımsızlık Bildirgesi'nin yayınlanmasının ardından 4 Temmuz Amerikan Bağımsızlık Günü olarak ilan edilmiş, her yıl çeşitli etkinliklerde de kutlanmıştır. 244'üncü yıldönümünde, George Floyd gösterileri, Covid-19 salgını ve Başkanlık seçimleri gölgesinde kutlanılacak olan Bağımsızlık Günü ne anlama geliyor? Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ne zaman ilan edildi? Amerika hangi ülkenin sömürgesiydi?

On yedinci yüzyılda bir yandan Hollanda’ya karşı deniz üstünlüğü sağlamaya çalışan İngiltere bir yandan da Asya’da Hindistan’ı tahakkümü altına almaya çalışıyordu.

Sanayi devrimini tamamladıktan sonra yeni Pazar arayışına giren İngiltere, Avrupa ve Asya’da aradığı yeni pazarları bulmasının ardından oluşan burjuva sınıfı, çoğunluğu Yeomanlar’dan oluşan ve hayvancılıkla uğraşan İngiliz köylülerin topraklarına el koyarak onları işçi olmaya zorladı.

Kırsal kesim bu şekilde yoksullaştırılırken, on binlerce topraksız köylü İrlanda ve İngiltere’den ayrılmak zorunda kaldı. Büyük Britanya Adası’ndan İngiliz sömürgelerine göç etmek zorunda kalan yoksul köylüler, Kuzey Amerika’da ilk İngiliz sömürge kasabası Virgina’nın (1607) kurulmasını sağladı. Virgina’da yaşayanların büyük çoğunluğu İngiltere’de borçları nedeniyle köleleşmiş göçmenlerden oluşuyordu.

İngilizler, yalnızca borçlu köylüleri değil, ülkelerindeki ağır suçluları da Amerika’ya getirerek zorla çalıştırıyor, bu şekilde yeni keşfedilen bu topraklarda koloniler oluşturuyordu.

İngiltere, Amerika topraklarında kolonileşmeye devam ederken İspanya, Fransa ve Hollanda’dan gelen kolonilerle karşılaşmaya başladı. Fakat İngiltere’den gelen göç dalgası bu ülkeden gelenlerden kat be kat fazlaydı.

İngiltere, 17’inci ve 18’inci yüzyıllarda Fransa ve Hollanda’dan gelen koloniler ile Amerika topraklarında savaşmasının ardından ‘Yeni Hollanda’yı ele geçirmeyi başardı ve adını da İngiltere’nin ‘York’ kentine ithafen ‘New York’ değiştirdi.

Hollanda’yı yenilgiye uğratan İngiltere, 1763 yılında Fransızların Kuzey Amerika’daki en büyük sömürgesi olan Kanada’yı da ele geçirerek, kıtadaki hakimiyet alanını genişletti. Böylece, Amerika kıtasının güneyinde yaşayan İspayol koloniler dışında kalan bölge İngiltere’nin hakimiyeti altına girdi.

İngilizler bu hakimiyetin ardından bölgede aşiret ve kabile halinde yaşayan 2 milyon 400 bin Kızılderili’yi “ticaret” adı altında topraklarından sürdü. Büyük kısmı katledilen Kızılderililer’in başına ödül bile konmuştu. Kızılderililer’in ayrıldıkları topraklara ise Afrika’dan getirilen köle zenciler yerleştiriliyordu.

1763 yılında İngiltere Kralı’nın ‘sömürgeleştirme’yi yasaklaması Amerika’da tepkiyle karşılanırken ülkede yerleşik yaşayan 13 koloni ağır vergiler altında eziliyordu. Fransa ile yapılan 7 Yıl Savaşları’nın maaliyeti vergilerle karşılanmak istense de; Pul Vergisi, Şekerli Posa Vergisi, Şeker Vergisi vb. yasallaştırılmak istenen sömürge düzeni 13 koloninin ayaklanmasına neden oldu.

Amerikan halkı, George Washington önderliğinde İngilizler’le altı yıl savaştı. Savaşın ardından 1765 yılında İngiltere’ye karşı ‘Son of Liberty’ (Özgürlük Çocukları) kuruldu. Örgütün faaliyetleri İngiltere’nin ‘Pul Vergisi’ni geri çekmesine neden olurken, yaklaşan ayaklanmanın farkında olmayan Krallık cam, kumaş, boya ve çay gibi ürünlere de vergi getirmeye kalkınca; 28 Kasım 1773’te, Boston limanına çay getiren gemiler halk tarafından basıldı. Yirmi gün süren mücadelenin ardından vergilere karşı limanda toplanan halk, gemide bulunan bütün çayı denize döktü. Olay, ‘Boston Tea Party’ (Boston Çay Partisi) olarak tarihe geçerken, 5 Eylül 1774 yılında aralarında George Washington ve Benjamin Franklin’in de bulunduğu bir Amerikan kongresi toplandı.

Sömürgeler, Philadelphia'da toplanan kongreye temsilci gönderirken burada İngiltere Kralı’na yazılan dilekçede, göçmenlerin onayı olmadan yeni vergi konmaması, sanayi ve ticaretin gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması istendi.

İngiltere’nin bölgedeki hakimiyetinin sonu da bu dilekçeye karşılık Kral ile koloniler arasında başlayan mücadele oldu. Mücadelenin ilk aşamasında Fransa’dan da destek alan 13 koloni, 10 Mayıs 1776 yılında Philadelphia’da toplanan ikinci kongrenin ardından 4 Temmuz 1776 yılında 'Bağımsızlık Bildirgesi'ni İngiltere’ye kabul ettirerek "üzerinde güneş batmayan imparatorluk"tan ayrılıp, bağımsızlığını ilan etti.

Bağımsızlık Günü, başta eski Başkan John Adams olmak üzere pek çok kişi, 13 koloninin yapılan oylama sonucunda ‘Evet’ dediği 2 Temmuz günü kutlanması taraftarıydı fakat bildirge milyonlarca kopya basılarak dağıtılınca, akılda kalan tarih 4 Temmuz oldu.

Bağımsızlık Günü ise Massachusetts'ten John Adams, Pensilvanya'dan Benjamin Franklin, Virjinya'dan Thomas Jefferson, New York'tan Robert R. Livingston, ve Connecticut'tan Roger Sherman’dan oluşan komite içerisinden Jefferson’un eseri olarak tarihe geçmiştir.

Thomas Jefferson, Bağımsızlık Bildirgesi’ne imza attıktan elli yıl sonra 4 Temmuz 1826’da hayatını kaybetmiştir.

3 Eylül 1783’te imzalanan Paris Barış Antlaşması’yla, Amerikan Birleşik Devletleri’nin bağımsızlığı resmen kabul edildi. Bağımsızlığın kabul edilmesinin ardından George Washington ABD'nin ilk başkanı seçildi. Devrim liderleri de ABD’nin kurucu hükümetinde görev başına geçti.

ABD’nin bağımsızlığını ilan etmesi, ‘isyankâr’ ilan edilen kolonilerin çabaları sonucunda gerçekleşmiş olsa da 4 Temmuz 1776’da yayınlanan bildirge, ABD’de burjuva egemenliğini güçlendirmiştir.

İngiliz toprak soylularına karşı verilen mücadelenin sonucunda ‘yeni dünya’ kurulmuş fakat ABD’de ‘halk egemenliği’ beyazların üstünlüğü doktrini ile kurulmuştur. Ne Afrikalı kölelere ne de geriye kalan bir avuç Kızılderili’ye ve hatta Latin Amerika halklarına hakları verilmemiştir.

4 TEMMUZ BAĞIMSIZLIK GÜNÜ NASIL KUTLANIYOR?

ABD’de bu yıl 244’üncü kez kutlanacak olan Bağımsızlık Günü’nün sembol etkinlikleri; barbekü partisi, fuar, piknik, konser, törenler, havai fişek gösterileri ve beyzbol ile özdeşleştirilmiştir.

4 Temmuz Günü ABD’de birçok yer, üzerindeki 13 çizgi ile bağımsızlığını ilan eden 13 koloniyi temsil eden ve 50 yıldız ile 50 eyaletin temsil edildiği Amerikan bayraklarıyla donatılır.