AB'den gıdada çifte standart araştırması

AB ülkelerinde yapılan araştırma, gıda firmalarının aynı paketteki ürünlerinin yüzde 9'unun farklı içerik barındırdığını belirledi.

AB'den gıdada çifte standart araştırması

Avrupa Birliği Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından, 19 AB üye ülkesinde çifte gıda endüstrisi alanında yapılan bir araştırmaya göre, gıdaların %9'unun içeriğinin farklılık gösterdiği ancak ambalajlarının aynı olduğunu belirtildi. Araştırmada 19 ülkede yaklaşık 1380 benzer gıda ürünü örneği analiz edilirken, bu ürünlerin % 9'unun benzer bir pakete sahip olmasına rağmen farklı içeriğe sahip olmasından kaynaklı aynı veya benzer paketlenmiş gıdalardaki bileşimlerdeki farklılıkların, ülkeden ülkeye değiştiği tespit edildi.

Bir süredir tartışma konusu olan ikili gıda sorunsalının ele alındığı raporda, yeni üye devletlerden çok uluslu şirketlerin süpermarkette düşük kaliteli yiyecek sattıklarına dair şikayetlerine rağmen, Doğu-Batıʼnın içeriğindeki blokta önemli bir fark bulunmadığı bildirildi.  AB Komisyonu, 2017 yılında, yiyecek ve içecek şirketlerini çeşitli ülkelerde sattıkları aynı marka ürünlerde farklı nitelik ve miktarda içerik kullanmamaları konusunda uyarmıştı. Bu durum insanlarda bazı Avrupa ülkelerinde satın alınan markalı gıda ürünlerinin, başka yerlerde mevcut olanlara kıyasla daha farklı, belki de daha kötü olduğu düşüncesine yol açıyor.Tek pazardaki bu farklılıkların kapsamının değerlendirilmesinin sonuçları ise karışık. Markalı gıda ürünlerinin bileşiminde bir Doğu-Batı ayrımına dair hiçbir kanıt bulunmadığı tespit edilen bir başka raporda, aynı veya benzer şekilde markaların test edilen ürünlerin farklı yapıya sahip olması, endişeleri de bir nebze yukarı tırmandırıyor.

AB komisyonun raporuna göre çifte kaliteyi düşüren ve tüketici otoritelerinin ellerini güçlendiren yeni yasalarla bu problemin önüne geçilecek. Uygulamaya bir son verilerek, Avrupalı tüketicilerin alışverişlerinde satın aldıkları ürünlere tam olarak güvenebilmeleri sağlanacak. Avrupa Komisyonu yayınladığı rapordan sonra, tüketici kuruluşlarının ürünleri test etme ve potansiyel olarak yanıltıcı uygulamaları belirleme kapasitelerini güçlendirmek için toplam bütçesi 1.26 milyon Euro olan yeni bir teklif çağrısı başlattı. İkili ürün kalitesinin, son zamanlarda kabul edilen tüketiciler için yeni anlaşma kapsamındaki mevzuatla yanıltıcı bir uygulama olduğu zaman açıklığa kavuşturulması, aynı zamanda gıda ürünlerinin test edilmesi için ortak bir metodoloji oluşturulması sağlanacak.