ABD'li senatör Türk SİHA'larını hedef aldı

ABD'li senatör Bob Menendez, 2022 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na ek tasarı sundu.

New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, 2022 mali yılı savunma harcamalarına ilişkin NDAA'ya sunduğu ek tasarıda direkt olarak Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef aldı. 

Menendez, Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) programını yakın takibe almak ve Azerbaycan'a yapılan yardımların kesilmesini önleyen muafiyetinin kaldırılmasını talep etti. 

ABD, 1992 tarihli "Özgürlük Destek Yasasının" 907'inci maddesi gereğince Azerbaycan'a yardım yapıyordu.

 Menendez, "907 Muafiyetine Son Veren Değişiklik" başlığı ile sunduğu tasarıda, 1992'de kanunlaşan söz konusu yasanın 907. maddesi, "Ermenistan ve Dağlık Karabağ'a karşı tüm ablukaları ve diğer saldırgan güç kullanımlarını durdurmak için kanıtlanabilir adımlar atana kadar Azerbaycan Hükûmeti'ne yardımı" yasaklıyor.

Fakat ABD Dışişleri Bakanlığı her yıl düzenli olarak Azerbaycan'ın bu yasadan muaf tutulması için muafiyet yayınlıyor. 

Menendez'in sunduğu ek tasarıda, "Bakü'deki rejim, Türkiye'nin desteğiyle, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışçıl, müzakere edilmiş bir süreç yerine şiddet yolunu seçmeye devam ederken bu yönetimin ve gelecekteki tüm yönetimlerin bu tür yardımları durdurması ve 907'nci maddeye tam saygı göstermesinin tam zamanı" ifadesine yer verilirken "Türkiye'nin SİHA Programına Yönelik Değişiklik" başlıklı bölümde ise Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un 2018'den bu yana Türkiye'nin SİHA ihracatına ve bu SİHA'ların ABD firmalarınca üretilen parça veya teknolojileri içerip içermediğine ilişkin rapor hazırlamasını zorunlu kılıyor.

Sunulan ek tasarı ayrıca ABD'nin Türkiye'nin ihracatının Silah İhracatı Kontrol Yasası'nı veya diğer herhangi bir ABD yasasını veya yaptırımını ihlal edip etmediğini belirlemesini şart koşuyor.