Avrupa'da protestolarla karşılanmıştı: 5G'nin ürküten sağlık karnesi

Avrupa Parlamentosu’nun Temmuz 2021’de yayınladığı “5G’nin Sağlık Etkisi” isimli rapor, yaygın olarak kullanılan RFR frekanslarının (450 ila 6000 MHz) kanserojen etkilerini bir kez daha ortaya koydu. Peki, 5G insan sağlığını nasıl etkileyecek?

Günümüz şehirlerinde radyo frekansı (RF) elektromanyetik alanlara (EMF) halkın maruz kalması, cep telefonu baz istasyonları, TV ve radyo kuleleri, kablosuz yerel alan ağları (WLAN), acil servis radyo ağı, RF dahil olmak üzere bir dizi farklı kaynaktan yayılabilir.

Avrupa Parlamentosu tarafından yayınlanan “Health impact of 5G” başlıklı rapor, dünya genelinde kısa sürede etkin biçimde kullanılması beklenen 5G mobil ağları ile birlikte mobil veri kullanımı ile birlikte MIMO (çoklu giriş ve çıkışlar), EMF (insan ve çevrenin elektromanyetik maruziyeti) değişikliklerini bir kez daha ortaya koydu.

AB düzeyinde belirlenen 5G öncü bantlarının 700 MHz frekanslarına sahip olması beklenirken Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), 2G ve 4G teknolojileri ile yeni sistemi kıyasladı.

30–300 GHz frekans aralığındaki radyofrekans (RF) radyasyonu 2011'den bu yana 'olası' kanserojen nedenleri arasında sınıflandırmıştır.

Wi-Fi ağlarını da inceleme altına alan uzmanlar, 5G ile birlikte yakınlarında bulunan binalarda Radyo Frekansı (RF) radyasyonuna yoğun bir şekilde maruz kalacağı belirlendi.

Avrupa'nın Basel, Ghent ve Brüksel şehirlerinde RF EMF maruziyetini ölçen bir çalışma , incelenen tüm dış mekanlardaki toplam RF maruziyet seviyelerinin bir yılda (Nisan 2011 - Mart 2012) yüzde 57,1'e kadar arttığını ortaya çıkardı.

Hardell ve arkadaşlarının World Academy of Sciences Journal'da yayınlanan 2018 tarihli bir araştırmasında yer verilen sonuçlarda, İsveç'in Stockholm kentindeki çeşitli yerlerde "gereksiz derecede yüksek" radyo frekansı (RF) radyasyon seviyeleri belgelenmişti.

Kraliyet Şatosu, Yüksek Mahkeme, üç ana meydan ve İsveç Parlamentosu'nun 2017 yılındaki bir araştırması, mimari olarak kamufle edilmiş gizli antenlere rağmen, hücre antenlerinden gelen RF radyasyonuna pasif maruz kalmanın, termal olmayan biyolojik etkilerle ilişkili RF seviyelerinden daha yüksek olabileceği sonucuna ulaştı.

Dünya Bilimler Akademisi Dergisi'nde 2022 yılında yayınlanan bir araştırma, Güney Carolina, Columbia şehrinde 5G kablosuz ağlardan gelen radyofrekans radyasyonu (RFR) seviyelerini ölçerek, cep telefonu baz istasyonu antenlerinin yerleştirildiği alanlarda en yüksek RFR seviyelerini bir kez daha kanıtladı.

Çevresel incelemelerde yayınlanan 100 araştırma sonucunda da baz istasyonları ve diğer anten dizileri tarafından yayılan elektromanyetik radyasyona maruz kalmanın biyolojik etkilerinin yüzde 80 oranında olduğu belirlendi.

International Journal of Occupational and Environmental Health dergisinde yayınlanan bir araştırmada, baz istasyonu antenlerinden 500 m'den daha az bir mesafede yaşayan insanlarda, on epidemiyolojik çalışmanın sekizinde artan olumsuz nöro-davranışsal semptomlar ve kanser belirtileri tespit edildi.

Avrupa Parlamentosu tarafından Temmuz 2021’de yayınlanan ve yaygın olarak kullanılan “5G’nin Sağlık Etkisi” başlıklı raporda ulaşılan verilere göre, RFR frekanslarının (450 ila 6000 MHz) muhtemelen insanlar için kanserojen olduğu ve embriyoların gelişimi üzerinde olası olumsuz etkilerle erkeklerde spermi açıkça etkilediği sonucuna yer verildi.

Science of the Total Environment'da yayınlanan 10 yıllık bir araştırma, cep telefonu kulelerinden 500 metre veya daha az mesken mesafelerinde açıkça yüksek göreceli kanser riskini açıkça ortaya koymuştu.

International Journal of Environmental Research and Public Health ise en fazla rastlanılan kanser türlerinin akciğer ve meme olduğunu tespit etti.

Yapılan tüm araştırmalar 5G’nin halk sağlığı üzerindeki etkisini ortaya koyarken, koronavirüs (Covid-19) pnademisinin ilk günlerinden bu yana protesto gösterileri ile sesini duyurmaya çalışan Avrupalılar, sosyal medya ağları üzerinden tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.