21. yüzyıl petrol çağının sonu mu?

Geçtiğimiz yılın son aylarında Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan Covid-19 salgını pek çok olgunun tekrardan düşünülmesine yol açtı. Bunların başında yenilebilir enerji geliyor. Dünyanın enerjide devrimsel bir hareketle yenilebilir enerjiye geçme kararı alması köklü değişimlere yol açacak.

Dünya yeni bir düzene geçişi hızlandıran bir enerji şokunun ortasında. Covid-19 bu yılın başlarında küresel ekonomiyi vurdu, petrol talebi beşte birden fazla azalırken ve fiyatlar da düştü. O zamandan beri gergin bir iyileşme oldu ama eski dünyaya bir dönüş olası değildir. Dolayısıyla fosil yakıt üreticileri zayıflıklarıyla yüzleşme zorunda kalıyor. ExxonMobil, 1928'den beri üyesi olan Dow Jones Industrial Average'dan çıkarıldı. Suudi Arabistan gibi petrol-devletlerin bütçelerini dengelemek için varil başına 70-80 dolar petrol fiyatına ihtiyacı var. Bugün ise sadece 40 dolar.

Daha önceleri de petrol fiyatında sert düşüşler oldu, fakat bu sefer çok farklı. Halk, hükümetler ve yatırımcılar iklim değişikliğine uyanırken, temiz enerji sektörü de ivme kazanıyor. Sermaye piyasaları değişti: temiz enerji stokları bu yıl yüzde 45 arttı. Faiz oranları sıfıra yakınken, siyasiler yeşil altyapı planlarını destekliyorlar. Amerika'nın Demokrat başkan adayı Joe Biden, Amerika ekonomisini karbonsuz yapmak için 2trn dolar harcamak istiyor. Avrupa Birliği iklim önlemleri için 880 milyar dolarlık Covid-19 kurtarma planının yüzde 30'unu ayırdı ve Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen, bu hafta yaptığı birliğin devlet konuşmasını kullanarak AB'nin sera gazı emisyonlarını önümüzdeki on yıl içinde 1990 seviyelerinin yüzde 55 üzerinde azaltmasını istediğini doğruladı.

21. yüzyıl enerji sistemi petrol çağından daha iyi olmayı vaat ediyor. Zira insan sağlığı için daha iyi, politik açıdan daha istikrarlı ve ekonomik açıdan daha az değişken. Değişim büyük riskler içeriyor. Düzensiz olursa, petro-devletlerdeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlığı artırabilir ve Çin'deki yeşil tedarik zincirinin kontrolünü yoğunlaştırabilir. Daha da tehlikeli, çok yavaş olabilir.

Bugün fosil yakıtlar enerjinin yüzde 85 nihai kaynağıdır. Ama bu sistem kirli. Enerji sera gazı emisyonlarının üçte ikisini oluşturuyor; fosil yakıtların yanmasından kaynaklanan kirlilik, çoğu gelişmekte olan dünyanın mega şehirlerinde olmak üzere yılda 4 milyondan fazla insanı öldürüyor. Petrol aynı zamanda siyasi istikrarsızlık da yarattı. Venezuela ve Suudi Arabistan gibi petro-devletler onlarca yıldır ekonomilerini geliştirmek için çok az bildiriler ve kayırmacılık siyasetine saplandılar. Güvenli tedarik sağlamak için dünyanın büyük güçleri, özellikle Amerika'nın yaklaşık 60.000 askerinin bulunduğu Orta Doğu'da bu devletleri etkilemek için yarıştılar. Fosil yakıtlar da ekonomik dalgalanmaya neden olur. Petrol piyasaları, istikrarsız bir kartel tarafından sıkıştırılıyor. Dünyanın petrol rezervlerinin yoğunlaşması, arzı jeopolitik şoklara karşı savunmasız hale getiriyor. 1970'ten bu yana altıncı ayda 62 kez fiyatın yüzde 30'un üzerinde dalgalanmasına şaşmamak gerek.

Yeni enerji sisteminin bir resmi ortaya çıkıyor. Cesur hareketlerle, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir elektrik bugün arzın yüzde 5'inden 2035'te yüzde 25'e ve 2050'de yaklaşık yüzde 50'ye yükselebilir. Daha temiz doğal gaz merkezi kalmaya devam etse de petrol ve kömür kullanımı düşecek. Bu mimari sonuçta büyük faydalar getirecek. En önemlisi, karbondan arındırma enerjisi, yıkıcı kuraklıklar, kıtlık, seller ve kitlesel yer değiştirme dahil kontrol edilmeyen iklim değişikliği kaosundan kaçınacaktır. Bir kez olgunlaştıktan sonra, siyasi açıdan da daha istikrarlı olmalıdır, çünkü arz, coğrafi ve teknolojik olarak çeşitlenecektir. Petro-devletler kendi kendilerini reform etmeye çalışmak zorunda kalacak ve hükümetleri kendi vatandaşlarını vergilendirmeye bağımlı hale geldikçe bazıları daha temsilci hale gelecek. Bir zamanlar petrol üreticilerinin siyasetine karışarak enerji güvenliğini arayan tüketici ülkeler, bunun yerine kendi enerji endüstrilerinin mantıklı bir şekilde düzenlenmesine yönelecekler. 21. yüzyıl sistemi de ekonomik açıdan daha az değişken olmalıdır. Elektrik fiyatları birkaç büyük aktör tarafından değil, rekabet ve kademeli verimlilik kazançları ile belirlenecek.

Daha iyi bir enerji sistemi ortaya çıksa bile, kötü yönetilen bir geçiş tehdidi ortaya çıkıyor. İki risk göze çarpıyor. Otokratik Çin, temel bileşenlerin yapımında ve yeni teknolojiler geliştirmedeki hakimiyeti nedeniyle geçici olarak küresel güç sistemi üzerinde nüfuz kazanabilir. Bugün Çinli firmalar dünyanın güneş enerjisi modüllerinin yüzde 72'sini, lityum iyon pillerinin yüzde 69'unu ve rüzgar türbinlerinin yüzde 45'ini üretmektedir. Ayrıca kobalt ve lityum gibi temiz enerji için kritik olan minerallerin arıtılmasını da kontrol ederler. Bir petro-devlet yerine, Halk Cumhuriyeti "elektrostatik" hale gelebilir. Son altı ayda elektrikli otomobil altyapısı ve iletimine yatırım yaptığını duyurdu, Pakistan'da bir nükleer santrali test etti ve kobalt stoklamayı gündeme getirdi.

Çin’in kaldıracı, diğer ekonomilerin ne kadar hızlı hareket ettiğine bağlıdır. Avrupa, rüzgar ve güneş çiftliklerinin dev geliştiricilerine ev sahipliği yapıyor. Orsted, Enel ve Iberdrola dünya çapında bu tür projeler inşa ediyor. Avrupalı firmalar da kendi emisyonlarını azaltma yarışına öncülük ediyorlar. Amerika’nın yörüngesi, onu dünyanın en büyük petrol üreticisi yapan kaya petrolü ve gazının yükselişinden ve cumhuriyetin de-karbonizasyon önlemlerine direnişinden etkilenmiştir. Amerika, örneğin bir karbon vergisi ve yeni altyapıyla iklim değişikliği konusunda harekete geçecek olsaydı, sermaye piyasaları, ulusal enerji laboratuvarları ve üniversiteler onu müthiş bir yeşil güç haline getirirdi.

Diğer büyük risk, dünya GSYİH'sinin yüzde 8'ini ve yaklaşık 900 milyon vatandaşı oluşturan petro-devletlerin geçişidir. Petrol talebi azaldıkça, en ucuz ve en temiz ham petrole sahip ülkeler tarafından kazanılacak olan pazar payı için kısır bir mücadeleyle karşı karşıya kalacaklar. Ekonomik ve siyasi reformun giderek artan aciliyetiyle boğuşsalar bile, bunun bedelini ödeyecek kamu kaynakları azalabilir. Bu yıl Suudi Arabistan'ın devlet gelirleri ikinci çeyrekte yüzde 49 oranında düştü. Önümüzde tehlikeli birkaç on yıl var.

Bu tehlikelerle karşı karşıya kaldığınızda, geçişi daha yavaş alarak ayarlamayı kolaylaştırmak cazip olacaktır. Ancak bu durum, iklimle ilgili daha da istikrarsızlaştırıcı farklı sonuçlar doğuracak.

***The Economist dergisinden Türkçe'ye İntell4 tarafından çevrilmiştir.