21 sayısının önemi nedir?

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan salgın, insanlığın kaderini değiştirdi. Kısa sürede dünya üzerinde pek çok ülkeye yayılan ve milyonlarca insanı etkisi altına salgın, 2021 yılına da sarktı ve henüz durdurulamadı. Salgından öncede olduğu gibi salgından sonra da rakamlardan yola çıkarak, dünyanın içinde bulunduğu duruma ilişkin yorumlar yapılıyor, kehanetler ortaya atılıyor. Yorumcuların ve kehanette bulunanların çoğunluğu 21 sayısından yola çıkıyor.

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan Covid-19 (Koronavirüs) salgını, tüm dünyanın kaderini değiştirdi. Kısa sürede dünya üzerinde pek çok ülkeye yayılan ve milyonlarca insanı etkisi altına salgın, 2021 yılına da sarktı ve henüz durdurulamadı. Salgından öncede olduğu gibi salgından sonra da rakamlardan yola çıkarak, dünyanın içinde bulunduğu duruma ilişkin yorumlar yapılıyor, kehanetler ortaya atılıyor. Yorumcuların ve kehanette bulunanların çoğunluğu 21 sayısından yola çıkıyor.

Depremler, yangınlar, doğa olayları, artan şiddet eylemleri, savaşlar, çatışmalar ve son olarak Covid-19 (Koronavirüs) salgını. Küresel sistem köklü bir değişimin eşiğinde. Tüm bunlar yaşanırken, analistler 2021 yılındaki 21 rakımına dair açıklamalarda bulunuyor. Söz konusu açıklamalara göre 21 dünyada yaşanacak dönüşümü temsil ediyor.

Salgından ötürü dünyanın toplumsal, ekonomik ve siyasi bir dönüşüm geçireceğini aktaran uzmanların yanında bir de 2020 ve 2021 yılı ile ilgili kehanetler ortaya atılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl İran eski Cumhurbaşkanı Ahmed-i Nejat, mehdinin 2020 yılında zuhur edeceğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Danışmanı Adnan Tanrıverdi de Nejat ile aynı yönde açıklamalarda bulundu. Kehanetlerin ardı arkası kesilmezken, 21 sayısına yönelik kehanetler öne çıkıyor. Peki, 21 sayısı insanlığa bir mesaj mı veriyor? 21 sayısının önemi nedir? Kuran’da ve diğer dinlerde 21 sayısı yer alıyor mu? 21 sayısının gizemi nedir?

Dünyanın var olduğu günden bu yana semavi dinlerin ve kültürlerin ortak sembolleri arasında rakamlar ayrı bir öneme sahip olmuştur. Bu noktada 4 semavi dinde ve kültürde 7 rakamı ve onun katı olan 21 bir önemli bir yere sahip. Dinlerin dışında toplumsal yaşantıda da insanlar rakamlara büyük önem atfetmekte. Nitekim insanlar doğum tarihlerindeki ve isimlerinin sayısal karşılığındaki rakamların ne anlam ifade ettiğini, yaşantıları üzerindeki etkilerini sürekli araştırıyor.  

Evlilik tarihimin rakamları toplamı 21, 21 yaşında askere gittim, evimizin kapı numarası 21, 21 Haziran’da doğdum, 21/01/2021 tarihinde evlendim tarzında örneklere rastlamak mümkün. Dolayısıyla harfler ve rakamlar arasındaki ilişkinin insan hayatı üzerindeki etkisi yüzyıllardır merak konusu oldu. Zira isimlerin sayılarla ilişkisi olduğu ve bunun da kader üzerinde bir etkisi olduğuna dair bir inanış var. Nitekim Pisagor evreni matematik ile açıklarken aynı zamanda harfler ve sayılar arasındaki ilişkiyi açıklamak için de Kalde Alfabesini oluşturdu.

NUMEROLOJİNİN ATASI PİSAGOR

Numerolojinin atası olarak Yunan Filozft Pisagor gösterilir. Pisagor, evreni matematik ve rakamlarla ifade etmeye ve anlamaya çalışmıştı. Evreni matematik ile açıklamaya çalışan Pisagor, harfler ve sayılar arasındaki bağlantıyı açıklamak için kurduğu sisteme Kalde Alfabesi ismini verdi.

Pisagor, her harfin bir rakama denk geldiğini ve rakamların toplamından da yola çıkılarak insanların kader çizgilerine dair fikir edinebileceğini ortaya attı. Pisagor’un teorisine göre 21 sayısının rakamlarının toplamının verdiği mesajlar şu şekilde; uyum getirme, idealizm, büyütme, felsefe ve kendini geliştirme. Ayrıca Pisagor’un cetveline göre 21 sayısı, şanslı bir sayı ve ilerlemenin garantisi olarak yorumlanıyor.

MÜKEMMELİĞİN VAZ GEÇİLMEZ SEMBOLÜ; 21

Sayıların karmaşık doğası üzerinde araştırmalar gerçekleştiren Annemarie Schimmel, “bir” rakamının tanrıyı simgelediğini aktardı. Sayıları Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslamiyet kavramlarına göre inceleyen Schimmel, "Sayıların Gizemi" olarak adlandırdığı kitabında, Aztek uygarlığından Kızılderili kültürüne, Çin felsefesinden egzotik Hint düşüncesine kadar örneklemeler yaparak konuyu sayılar ve kader ilişkisini irdeledi.

Schimmel kitabında, 13 rakamının uğursuz olduğuna, dünyanın 6 günde yaratıldığı için mükemmelliğin sembolü olduğuna, 7 ve 3 rakamlarının kutsal kabul edildiğine değindi. Ayrıca 21 sayısının ise mükemmelliğin vaz geçilmez sayısı olduğunu aktardı.

21/21/2021

Pek çok kültürde ve dinde rakamlar inananlar için büyük anlam ifade ediyor. Dini metinlerde kendine pek fazla yer bulmayan 21 rakamı, genellikle toplumsal kültür ve semavi inanışlarda kendine yer buluyor.

Şans oyunlarının genel adı 21.

ABD reşit olma yaşı 21

Bir bireyin sorumluluk alma yaşı 21

Birleşik Krallık’ta ev anahtarı 21 yaşına ermiş olan bireye verilebilir

Şeytan Kilisesi’nde anahtar 21 yaşına ermiş olan yetişkine verilir

Papa, “Şeytan 2000 yılında vücut buldu ve bu yıl 21 yaşında”

Louis Claude De Saint Martin’e göre 21 yıkımın sayısı

İsyanın, kötülüğün simgesi 21

Yaradılışın simgesi 2+1=3

Dönüşümün simgesi 21

Yeniden doğuşun simgesi 21