2030’da dünyayı hangi küresel sorun bekliyor?

UNESCO, 2030’a gelindiğinde toplumların önündeki en büyük sorunun ne olacağına dair bir araştırma gerçekleştirdi. Küresel çapta gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, 2030’da insalık hangi sorunlar ile mücadele ediyor olacak?

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 2030’a gelindiğinde toplumların önündeki en büyük sorunun ne olacağına dair bir araştırma gerçekleştirdi.

2020’nin son çeyreğinde gerçekleştirilen kapsamlı araştırma kapsamında, 25’den fazla dilde kullanıma sunulan çevrimiçi bir anket ile katılımcılara sorular yöneltildi. 

125

Unesco, 15 binden fazla kişinin yanıtlarına dayalı anket sonuçlarına dair “World in 2030” başlıklı bir araştırma raporu yayımladı.

Raporda, “2030 yılında dünya en fazla hangi küresel sorunla mücadele edecek?” sorusunun yöneltildiği ankete katılanların yüzde 57'sinin 35 yaş altında, yüzde 35'inin 25 yaşın altında olduğu belirtildi.

225
Katılımcıların, 2030 yılında dünyanın en fazla mücadele etmek zorunda kalacağı küresel sorunlarla ilgili 11 ayrı seçeneğe verdikleri yanıtların oranı şöyle:

● İklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı

Yüzde 67

● Şiddet ve çatışmalar

Yüzde 44

425